Suomeksi
Nyhet

Anvisningar om lokala avtal under coronapandemin

Lokala avtal är en del av arbetsgivarens verktygslåda också i coronatider. KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har den 4 mars kommit överens om gemensamma anvisningar om lokala avtal som ingås under coronapandemin. Lokala avtal som en del av arbetsgivarens verktygslåda säkerställer kommunorganisationens funktionsförmåga under pandemin.

Työntekijät ja johto ovat kokoontuneet keskustelemaan yhteiseen palaveriin. Kuva: Eeva Anundi.

Coronapandemin har medfört stora förändringar i prioriteringarna av verksamheten på de kommunala arbetsplatserna, vilket har lett till press på att utbilda och överföra personal till nya uppgifter och funktioner. Pandemin och återhämtningen efter den kan försvåra serviceproduktionen och öka kommunsektorns skyldigheter gentemot kommuninvånarna.

Möjligheterna att ingå lokala avtal är omfattande inom kommunsektorn. De är en del av arbetsgivarens verktygslåda också i coronatider.

Säkerställandet av organisationernas funktionsförmåga och å andra sidan personalens ork i hanteringen av en utdragen kris kan kräva åtgärder för att uppmuntra de anställda till flexibilitet med beaktande av deras arbetsförmåga.

I de nya anvisningarna utgår KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna ifrån att de lokala avtalen ska gagna både arbetsgivarna och de anställda. De lokala avtal som redan ingåtts på grund av coronapandemin kan också förlängas om de lokala förhållandena kräver det.

– Det finns många goda erfarenheter av lokala avtal inom kommunsektorn. Lyckade lokala avtal stärker förtroendet. I bästa fall kan de främja en flexibel samordning av arbete och fritid och också främja arbetshälsan, exempelvis stödja personalens arbetsförmåga. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

KT:s och huvudavtalsorganisationernas anvisningar om lokala avtal

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi