Suomeksi
Nyhet

Temporär paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1.1.2022

En ny temporär paragraf (48 a §) har införts i lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt bestämmelsen kan arbetsgivaren endast av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19 för arbete med klienter och patienter.

Hoitaja antaa asiakkaalle koronarokotuksen. Kuva: Mat Napo / Unsplash.
Kuva: Mat Napo / Unsplash.

Bestämmelsen trädde i kraft 1.1.2022 och gäller till och med 31.12.2022.

Bestämmelsen förutsätter en övergångsperiod på en månad för att arbetsgivarna ska kunna ordna tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt och för att ovaccinerade anställda ska ha en möjlighet att vaccinera sig. 

Arbetsgivaren ska ha rätt att behandla hälsouppgifter som berör de anställdas vaccinationsskydd mot covid-19 eller genomgången covid-19-sjukdom. Arbetsgivarens rätt att behandla hälsouppgifterna träder i kraft omgående 1.1.2022.

Mer på webben