Suomeksi
Nyhet

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s och huvudavtalsorganisationernas ställningstagande om att förbättra vaccinationstäckningen

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna uppmuntrar arbetsplatser att i samråd diskutera vikten av vaccinationer som en del av riskbedömningen på arbetsplatsen och åtgärderna i anslutning till hälsosäkerheten.

Sairaanhoitaja tutkii rokotetta. Kuva: Polina Tankilevitch palvelusta Pexels.

Coronavaccinet är det effektivaste sättet att skydda arbetstagarna, kunderna och befolkningen. När man diskuterar vaccinationer på arbetsplatserna ska man också se till att beakta dataskyddsprinciperna i samband med behandlingen av personuppgifter.

Arbetsgivaren har en skyldighet att garantera arbetstagarnas säkerhet, bedöma risken för coronasmitta på arbetsplatsen och hålla riskbedömningen uppdaterad.

Som en del av riskbedömningen är det också bra att förbereda sig på att vaccinationsdiskussionen kan väcka motstridiga känslor hos medborgarna. KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna vädjar också till tjänsteanvändarna för att kommunsektorns personal, som belastats på grund av undantagsförhållandena, ska kunna arbeta med att bekämpa pandemin i lugn och ro och på ett säkert sätt.

Personalen inom kommunsektorn har haft en viktig roll i tryggandet av samhällets funktioner under de utdragna undantagsförhållandena. De anställda har haft viktiga funktioner inom vård och testning av coronasjuka, spårningen av sjukdomen samt vaccineringen. I Finland har man lyckats väl med att bekämpa coronapandemin.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna anser att det är viktigt att så många som möjligt av de anställda tar coronavaccinet och på så sätt främjar förverkligandet av ett täckande vaccinationsskydd.

Det skydd som man får av en fullständig coronavaccinationsserie är enligt undersökningar utmärkt, och vaccinet minskar också utsöndringen och spridningen av viruset. Coronavaccinet undanröjer dock inte helt risken för smitta och spridning. Därför är det viktigt att man på arbetsplatserna fortsätter att vara noga med säkerhetsavstånd, använder nödvändig skyddsutrustning, upprätthåller en god handhygien och testar sig om man får symptom.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna betonar att en så hög vaccinationstäckning som möjligt gör det möjligt att öppna samhället, stegvis avveckla begränsningar och rikta resurser till att ta hand om den eftersatta vård, service och inlärning som förorsakats av coronan.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Offentliga sektorns union JAU rf
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Social - och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

Närmare upplysningar:

Anna Kukka, förhandlingschef, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, anna.kukka(at)kt.fi, tfn 050 347 9342

Anne Ranta, sakkunnig i arbetslivsfrågor, JAU/Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, anne.ranta(at)jhl.fi, tfn 040 701 8223

Marko Heikkinen, arbetsmarknadsombudsman JAU/Fackförbundet Jyty, marko.heikkinen(at)jytyliitto.fi, tfn 040 713 0150

Aija Saarinen, utvecklingschef, FOSU/Finlands Hälsovårdarförbund, aija.saarinen(at)terveydenhoitajaliitto.fi, tfn 040 571 0356

Heikki Pärnänen, direktör, FOSU/Finlands Läkarförbund, heikki.parnanen(at)laakariliitto.fi, tfn 040 546 5316

Eija Kemppainen, sakkunnig i arbetsmiljöfrågor, Sote rf/Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf, eija.kemppainen(at)superliitto.fi, tfn 050 364 7480

Anne Lindgren, hälsopolitisk expert, Sote rf/Tehy rf, anne.lindgren(at)tehy.fi, tfn 09 5422 7207

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT