Suomeksi
Nyhet

Arbetsgrupp föreslår en temporär ändring i arbetarskyddslagen i syfte att förbättra arbetarskyddet

Den så kallade coronapassarbetsgruppen som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet har slutfört sitt arbete och föreslår en temporär ändring i arbetarskyddslagen.

Hoitaja antaa asiakkaalle koronarokotuksen. Kuva: Mat Napo / Unsplash.
Kuva: Mat Napo / Unsplash.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte arbetsgruppen 9.12.2021 för att bereda lagstiftning om ett så kallat coronapass för arbetslivet eller något annat alternativ. Syftet med beredningen var att hitta en lösning för att bättre hantera säkerheten på arbetsplatserna och förhindra att människor exponeras för coronavirus på arbetsplatserna.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna företräddes i arbetsgruppen av Minna Salli, sakkunnig i arbetslivsutveckling. KT anser att ett viktigt mål är att arbetsgivarna har möjligheter att ta hand om arbetstagarnas säkerhet och hälsa under pandemier. KT är också med tanke på framtiden nöjd med att arbetsgruppens arbete har slutförts.

Arbetsgivarna får bättre möjligheter att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa

Arbetsgruppen har utarbetat ett utkast till regeringsproposition med ett förslag till en temporär ändring i arbetarskyddslagen. Den föreslår en bestämmelse i arbetarskyddslagen om att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla de uppgifter om vaccination mot coronavirus eller genomgången coronasjukdom som gäller de anställda.

Arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifterna om arbetet är förenat med en uppenbar risk för att utsättas för coronavirus och om informationen behövs för att utreda och bedöma riskerna i arbetet eller för att vidta behövliga åtgärder i syfte att förebygga eller minska smittorisken. Arbetstagaren ska på begäran ge en tillförlitlig redogörelse med dessa uppgifter till arbetsgivaren.

Syftet med propositionen är att arbetsgivaren ska få bättre möjligheter att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet under coronaepidemin. 

Regeringen ska behandla arbetsgruppens förslag och ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder under de kommande veckorna.

Mer på webben

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT