På svenska
Uutinen

Ohjeita korona-ajan paikalliseen sopimiseen

Paikallinen sopiminen on osa työnantajan työkalupakkia myös korona-aikana. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat 4. maaliskuuta yhteisistä ohjeista paikalliseen sopimiseen pandemian aikana. Paikallinen sopiminen osana työnantajan työkalupakkia varmistaa kuntaorganisaation toimintakykyä koronapandemian aikana.

Työntekijät ja johto ovat kokoontuneet keskustelemaan yhteiseen palaveriin. Kuva: Eeva Anundi.

Koronapandemia on aiheuttanut kunta-alan työpaikoilla suuria muutoksia toiminnan painopisteisiin, mikä on aiheuttanut paineita kouluttaa ja siirtää henkilöstöä uusiin tehtäviin ja toimintoihin. Pandemia ja sen jälkihoito voivat vaikeuttaa palvelutuotantoa ja lisätä kuntasektorin velvoitteita kuntalaisia kohtaan.

Paikallinen sopimisen mahdollisuudet ovat kunta-alalla laajat. Se on osa työnantajan työkalupakkia myös koronapandemian aikana.

Organisaatioiden toimintakyvyn varmistaminen ja toisaalta henkilöstön jaksaminen pitkittyneen kriisin hoidossa voivat vaatia toimenpiteitä, joilla henkilöstöä kannustetaan joustamaan huomioiden henkilöstön jaksaminen.

Uusissa ohjeissa KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt lähtevät siitä, että paikallisen sopimisen pitää hyödyttää sekä työnantajia että henkilöstöä. Koronapandemian takia jo tehtyjä paikallisia sopimuksia voi myös jatkaa, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.

– Paikallisesta sopimisesta on kunta-alalla paljon hyviä kokemuksia. Onnistuminen paikallisessa sopimisessa vahvistaa luottamusta. Parhaimmillaan se edistää joustavaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja työhyvinvointia, esimerkiksi työssä jaksamisen tukemista. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen ohjeita paikalliseen sopimiseen

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi