Suomeksi
Nyhet

Nya corona-anvisningar för arbetsplatser inom social- och hälsovården

Arbetshälsoinstitutet har för arbetsplatser inom social- och hälsovården utarbetat anvisningar för arbetsgivarna om hur man gör en covid-19-riskbedömning. KT har medverkat i utarbetandet av anvisningarna tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet samt olika organisationer inom social- och hälsovårdssektorn.

Pöydällä on kertakäyttöhanskoja, käsidesiä ja kasvomaski. Kuva:  Klaus Hausmann Pixabay.

Till arbetsgivarens skyldigheter hör att bedöma risken för att personalen smittas av coronavirus. Vid riskbedömningen ska man utöver de risker som hänför sig till utförandet av arbetet även beakta andra situationer, såsom pauser.

Arbetshälsoinstitutets nya corona-anvisningar för arbetsplatser inom social- och hälsovården ger arbetsgivarna stöd för en covid-19-riskbedömning. Det ansågs nödvändigt att utarbeta anvisningarna eftersom coronapandemin har dragit ut på tiden och nya virusvarianter som smittar lättare har börjat spridas. När riskbedömningen och de åtgärder som den förutsätter görs på alla arbetsplatser inom social- och hälsovården, kan man genom dem förebygga smitta hos både personalen och kunderna.

Anvisningarna ger information om bland annat följande:

  • hur man kan motverka att arbetstagarna exponeras för coronaviruset
  • hur man ska hantera exponerings- och smittsituationer
  • hur man ska agera vid misstanke om yrkessjukdom.

Anvisningarna gäller också arbete inom hemvården.

Samarbete kring anvisningarna för covid-19-riskbedömningen på arbetsplatser inom social- och hälsovården

Sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet har utarbetat anvisningarna tillsammans med myndigheter och olika organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. KT Kommunarbetsgivarna har deltagit i utarbetandet av anvisningarna tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy rf, Välmåendebranschen HALI rf, Läkarförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet.

Därtill har Institutet för hälsa och välfärd (THL) bidragit med kommentarer till anvisningarna. På THL:s webbplats finns också anvisningar om vård av patienter och skydd av social- och hälsovårdspersonal.

Mer på webben

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT