Suomeksi
Nyhet

Vid bekämpningen av coronepidemin ska man fortfarande vara vaksam

Nyhetströtthet bland medborgarna kan leda till likgiltighet i bekämpningen av coronepidemin. Trots att toppen har passerats i den coronarelaterade nyhetsrapporteringen är epidemitoppen fortfarande framför oss. Därför måste bekämpningen av epidemin fortsätta.

Nuori mies katsoo televisiouutisia ja käyttää tietokonetta samaan aikaan.

Nayadaya Oy analyserar i samarbete med Mediatalo Keskisuomalainen och andra kunder coronavirusepidemins effekter på finländarnas känslor och beteende. Data som de samlat in ur alla webbnyheter i Mediatalo Keskisuomalainens stads- och landskapstidningar avslöjar att känslorna hänger ihop med coronavirusepidemins förlopp och med ekonomiska och samhälleliga händelser. 

Känslorna har fluktuerat kraftigt med de epidemirelaterade händelserna. I början av krisen ökade oron snabbt, men under de senaste veckorna har den avmattats. Nyhetsoron har korrelerat med och återspeglats i bland annat smittofall, börskurser, permitteringar och arbetslöshet. 

Stegvis avveckling av restriktioner innebär inte att epidemin är över

I och med att antalet smittofall per vecka minskat har mängden känslor som nyheterna väckt jämnats ut. Den coronarelaterade nyhetsrapporteringen har minskat och medierna har sökt balans mellan coronanyheter och andra nyhetsinslag.

Trots att Institutet för hälsa och välfärd (THL) förväntar sig att epidemitoppen ligger långt framför oss, har coronatoppen i nyhetsrapporteringen åtminstone tills vidare passerats. Eftersom epidemin inte är över behöver medborgarna dock fortfarande information och anvisningar om coronaviruset. 

I nyhetsrapporteringen ska man undvika överbelastning som kan leda till att folk blir utleda och undvikande, och rent av till att virusbekämpningen försvåras. Om medborgarna tröttnar på coronavirusnyheter och upplever att det inte längre finns lika vägande skäl till att hålla fysiskt avstånd som i början av epidemin, kan risken för ökad smitta vara verklig.

Förståelsen för medborgarnas känslor under epidemin möjliggör empati i beslutsfattandet, kommunikationen och journalismen.
Även om restriktionerna stegvis avvecklas, måste man fortsättningsvis vara vaksam vid bekämpningen av epidemin.