Suomeksi
Nyhet

Ledningen inom social- och hälsovården dryftar framtidens ledarskap i KT:s seminarium

Betydelsen av strategisk personalledning växer när verksamhetsmiljön förändras och trycket på ekonomin ökar, framhöll KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen i tisdagens inledande anförande riktat till arbetsgivarna inom social- och hälsovården.

Sotejohtamisen seminaarin yleisöä

KT:s projekt Soteliiderit samlade arbetsgivare inom social- och hälsovården från olika håll i landet för projektets första riksomfattande seminarium den 12 november på Kommunernas hus. Temat för dagen var framtidens ledarskap och frågan om vilket slags ledarskap social- och hälsovårdssektorn behöver.

Markku Jalonen lovade också kommunerna KT:s stöd för den strategiska personalledningen. För närvarande är bland annat säkerställandet av tillgången till arbetskraft ett högaktuellt ämne.

Ledningens balansgång i en fortgående förändring

De svårigheter som man som direktör inom social- och hälsovården stöter på belystes mångsidigt av Jorma Haapanen, direktör för hälsotjänster och tjänster för äldre i Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Kymsote) och vice ordförande för KT:s delegation. Arbetet är intressant och motiverande, men bland annat de ständiga förändringarna, kommunikationen i olika situationer, differentieringen och digitaliseringen sätter alla sin prägel på ledningen.

Arbetet inom social- och hälsovården undersöks

De teorier kring och erfarenheter av ledarskap som framkommit i forskningen klargjordes å sin sida av Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef med ansvar för projektet ARTTU2 vid Kommunförbundet, och docent Sirpa Syvänen, som koordinerar projektet SoteDialogit vid centralen för arbetslivsforskning vid Tammerfors universitet.

Vardagens erfarenheter och framgångar 

Erfarenheter av balansgången och framgångarna i vardagen återgavs av Timo Halonen, stadsdirektör i S:t Michel, Ilkka Luoma, direktör för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Katrina Harjuhahto-Madetoja, verkställande direktör för samkommunen Eteva.

Att få tag på personal för social- och hälsovårdsarbetet

Under eftermiddagen diskuterades verktyg för att få resurser och personal för social- och hälsovårdsarbetet. De mål som skrivits in i regeringsprogrammet beskrevs av Tuija Kumpulainen, direktör för avdelningen för välfärd och tjänster vid Social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutets hälsningar med anknytning till den strategiska ledningen av arbetsförmågan i förändringen som följer på vårdreformen framfördes av överläkare Timo Leino.

Bemanningsföretaget Seures verkställande direktör Anne Sivula berättade om tillgången på vikarier och om nya trender inom sätten att arbeta. Social- och hälsovårdsarbetets vardag beskrevs under seminariet av Pia Hakio, tf överläkare vid Esbovikens serviceenhet. 

Soteliiderit stöder social- och hälsovårdens arbetsgivare i förändringarna och i ledningsarbetet

Den intensiva seminariedagen avslutades av Aija Tuimala, projektchef för KT:s projekt Soteliiderit, som påpekade att de anställda, tjänsterna och produktiviteten utgör en helhet och påverkar varandra.

Till sin natur består projektet Soteliiderits verksamhet av regionala temaverkstäder, nätverksbildning samt utbyte av information och erfarenheter. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Mer information om projektet Soteliiderit >

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT