Suomeksi
Nyhet

Kommundirektörerna har vad som krävs för förändringsledning

Enligt en färsk undersökning har vård- och landskapsreformen inte haft stor inverkan på kommundirektörernas arbetshälsa. De upplever förändringsberedskapen som god såväl för sin egen del som för sin organisation.

Mies puvussa ja kravaatissa

Resultaten framgår ur en undersökning om kommundirektörernas arbetshälsa som genomfördes av Keva, Kommunförbundet och Finlands Kommundirektörer rf.

Hälften av kommundirektörerna som svarat på enkäten anser att den pågående diskussionen om vård- och landskapsreformen inte på något sätt påverkar deras arbetshälsa. Nästan en tredjedel ansåg emellertid att den pågående diskussionen påverkar negativt.

Största delen av kommundirektörerna är enligt undersökningen mycket nöjda med sitt arbete och anser sin arbetsförmåga vara god.

Direktörerna är nöjda med direktörsavtalen

Av undersökningen framgår att så gott som alla som svarat har ett direktörsavtal och att också utvecklingssamtalen blivit vanligare.

Allmänt taget är direktörerna nöjda med innehållet i direktörsavtalet även om en del inte anser att kompensationen motsvarar arbetets svårighetsgrad. Också sättet på vilket lönen och förmånerna i tjänsteförhållandet justeras behöver utvecklas.

Mer än hälften har övervägt byte av bransch

Kommundirektörerna oroar sig inte över tjänsteförhållandets kontinuitet men hälften av dem har alternativ och planer för säkerhets skull. Allt fler har också övervägt byte av bransch. Det är främst de yngre, under 40-åriga kommundirektörerna, som har alternativa planer.

Resultatet tyder också på att allt fler kommundirektörer ser sig som professionella ledare. Då är det bra att byta bransch och på det sättet stärka sin ledarkompetens.

Kommunerna behöver förhållningsregler inför eventuella hot och trakasserier

I årets enkät frågades för första gången om eventuella trakasserier eller hot mot kommundirektörer. Ungefär 40 procent uppger sig ha upplevt trakasserier eller hot i sitt arbete.

I kommunerna behövs förhållningsregler inför eventuella hot och trakasserier, samt utbildning i hur man hanterar trakasserier. Det är också bra att tala mer om hot och trakasserier både på arbetsplatserna och i offentligheten.

Mer på webben