Suomeksi
Nyhet

Utlåtanden om reformlagarna på webben

Över 700 utlåtanden har getts om utkastet till en regeringsproposition om de lagar som gäller vård- och landskapsreformen. De kan läsas på webben. Också KT gav ett eget utlåtande.

Tidsfristen för att ge utlåtanden löpte ut den 9 november. Utlåtanden gavs bland annat av kommuner, samkommuner, organisationer och andra aktörer, och utlåtandena var ovanligt många.

Utlåtandena är offentliga och kan läsas på statsrådets webbplats i projektregistret. Man har ännu inte hunnit införa alla utlåtanden i projektregistret, det tar några dagar att spara utlåtandena i systemet.

Utlåtandena till nytta i den fortsatta beredningen

Utlåtandena kommer att utnyttjas i stor utsträckning i den fortsatta beredningen och finslipningen av lagförslagen.

På basis av utlåtandena får man information om problempunkter i propositionsutkastet och om ärenden som förutsätter fortsatt beredning. Därutöver har det i utlåtandena påtalats sakfel eller tekniska fel, som gås igenom när regeringens proposition finslipas.

Ett sammandrag av utlåtandena i anknytning till vård- och landskapsreformen blir klart i månadsskiftet november–december. Därefter fattar regeringen beslut om den slutgiltiga propositionen och överlämnar den till riksdagen.

____

KT:s utlåtande

Pressmeddelande från KT:s delegation (27.10.2016) >>
Centrala delar i KT:s utlåtande (på finska) >>