På svenska
Uutinen

Lausunnot sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista verkossa

Sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta annettiin yli 700 lausuntoa. Ne ovat luettavissa verkossa. Myös KT antoi oman lausuntonsa.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntoaika päättyi 9. marraskuuta. Lausuntoja antoivat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja muut toimijat, ja niitä tuli poikkeuksellisen paljon.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla hankerekisterissä. Kaikkia lausuntoja ei ole ehditty vielä viedä hankerekisteriin, lausuntojen tallentaminen järjestelmään vie muutaman päivän.

Lausuntoja hyödynnetään jatkovalmistelussa

Lausuntoja hyödynnetään laajasti lakiesityksen jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Lausuntojen perusteella saadaan tietoa esitysluonnoksen ongelmakohdista ja jatkovalmistelua edellyttävistä asioista. Lisäksi lausunnoissa on tuotu esiin asia- tai teknisiä virheitä, jotka käydään läpi hallituksen esityksen viimeistelyvaiheessa.

Yhteenveto sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä lausunnoista valmistuu marras-joulukuun vaihteessa. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Muualla verkossa