Suomeksi
AKTA
AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av ersättningen för en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om höjning av ersättningen för en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig utgör inte en del av AKTA 2018–2019.

Ersättningen till en ordinarie månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig enligt § 2 mom. 1 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktiga är 94 euro från 1.5.2018.

Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 260 euro. Denna förhöjda ersättning gäller 1.5.2018–31.3.2020.

Helsingfors, den 13 februari 2018

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF