På svenska

KVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje

  KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

  Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-556-4

  Huom. Painetus sopimuskirjan painos on loppuunmyyty, eikä sitä voi enää tilata verkkokirjakaupastamme.


  Sopimuksen nettiversioon tehdyt korjaukset

  (6.4.2018) Maatalouslomittajia koskevan liitteen 13 6 §:n 1 momenttiin on lisätty kirjaus, joka koskee osa-aikatyön viikoittaista ylityörajaa viikkoa pidemmässä tasoittumisjaksossa. Se puuttuu painetusta sopimuskirjasta.

  (8.8.2018) Maatalouslomittajia koskevan liitteen viittaus työaikaluvun 14 §:n 4 momenttiin on korjattu viittaukseksi 6 momenttiin.

  (24.8.2018) KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet 19.4.2018, että V luvun 2 §:n 9 momenttia muutetaan erillisellä virka- ja työehtosopimuksella. Muutos tulee voimaan sopimuskauden alusta eli 1.2.2018 lukien. Katso KT:n yleiskirje 9/2018.  Muutos puuttuu painetusta sopimuskirjasta.

  (29.3.2019) Liitteessä 8 ollut virheellinen 08SII070 peruspalkka 1.4.2019 on korjattu. Oikea peruspalkka on 1809,92 euroa. Painetussa kirjassa se on oikein.

  (9.5.2019) Luvun IV kaaviokuvaa vuosiloman antamisesta on muutettu 9.5.2019 vastaamaan sopimusmääräyksiin tehtyjä muutoksia. Lisäksi 11 §:n 3 momentti on muutettu.

  (18.6.2019) Luvun IV kaavakuvaa vuosiloman antamisesta on korjattu.


  Määritelmän muutos

  Liitteen 12 omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttuu 1.4.2020 lähtien >