2018– 2019

KVTES

2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-556-4

Painettuja sopimuskirjoja voit tilata verkkokirjakaupastamme >


Sopimuksen nettiversioon tehdyt korjaukset

(6.4.2018) Maatalouslomittajia koskevan liitteen 13 6 §:n 1 momenttiin on lisätty kirjaus, joka koskee osa-aikatyön viikoittaista ylityörajaa viikkoa pidemmässä tasoittumisjaksossa. Se puuttuu painetusta sopimuskirjasta.

(8.8.2018) Maatalouslomittajia koskevan liitteen viittaus työaikaluvun 14 §:n 4 momenttiin on korjattu viittaukseksi 6 momenttiin.

(24.8.2018) KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet 19.4.2018, että V luvun 2 §:n 9 momenttia muutetaan erillisellä virka- ja työehtosopimuksella. Muutos tulee voimaan sopimuskauden alusta eli 1.2.2018 lukien. Katso KT:n yleiskirje 9/2018.  Muutos puuttuu painetusta sopimuskirjasta.

(29.3.2019) Liitteessä 8 ollut virheellinen 08SII070 peruspalkka 1.4.2019 on korjattu. Oikea peruspalkka on 1809,92 euroa. Painetussa kirjassa se on oikein.