2018– 2019

KVTES

2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-556-4

Painettuja sopimuskirjoja voit tilata verkkokirjakaupastamme >


Sopimuksen nettiversioon tehdyt korjaukset

(6.4.2018) Maatalousloimittajia koskevan liitteen 13 6 §:n 1 momenttiin on lisätty kirjaus, joka koskee osa-aikatyön viikottaista ylityörajaa viikkoa pidemmässä tasoittumisjaksossa. Se puuttuu painetusta sopimuskirjasta.