På svenska

OVTES 2022–2025

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

  III Tuntiopettajien palkka ja työaika

  9 § Päätoimisen tuntiopettajan palkka ja opetusvelvollisuus (voimaan 1.8.2022)

  1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 08 07 02 6

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 07 02 8

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
  jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 07 02 7

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
  säestäjän kelpoisuus

  2 mom.

  Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

  3 mom.

  Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu, jos hänelle on laskettu A 53 §:n mukaan painotettu opetusvelvollisuus.

  10 § Päätoimisen tuntiopettajan muut työnantajan määräämät tehtävät (voimaan 1.8.2022)

  1 mom.           

  Jos päätoimiselle tuntiopettajalle määrätään lautakunta- tai suunnittelutehtäviä tai 6 § 3 mom. mukaista muuta työtä, kultakin tunnilta maksetaan tuntipalkkio, joka lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 9 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä palkasta ja 6 §:n 2 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.


  Soveltamisohje

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otetun päätoimisen tuntiopettajan velvollisuuksiin kuuluu ilman erillistä korvausta 8 tuntia 6 §:n 3 mom. mukaista muuta työtä.

  Jos päätoiminen tuntiopettaja on otettu vähintään lukukauden työajaksi, vastaava velvoite on 4 tuntia.


  2 mom.

  Päätoiminen tuntiopettaja, joka opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 tuntia viikossa, palkkioperusteessa otetaan lisäksi huomioon opettaminen sivutoimipisteessä siten kuin 7 §:n 2 momentissa on todettu.

  11 § Sivutoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja tuntipalkkio (ks. palkkaliite) (voimaan 1.8.2022)

  4 08 07 02 9

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 07 03 0

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
  jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 07 03 1

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
  säestäjän kelpoisuus

  2 mom.

  Jos sivutoimiselle tuntiopettajalle määrätään 10 §:n 1 mom. mukaistamuuta työtä tai tehtäviä, tuntipalkkio määräytyy 1 momentin mukaisesti.