På svenska

OVTES 2022–2025

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

  Allekirjoituspöytäkirjan liite: Osion G palkkaustyöryhmän hinnoittelurakenne

  OVTES osio G

  Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät / varhaiskasvatuksen opettaja (45000044)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät sekä kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä.

  • Ylempi korkeakoulututkinto (KM) ja varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena v. 2030 31 § mukaan kelpoisuus 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito)
    
  • Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 26 §)
    
  • Muu kuin edellä mainittu (silloin kun tehtävään on otettu varhaiskasvatuslain 540/2018 33 § perusteella enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, joka ei täytä varhaiskasvatuksen opettajan 26 § säädettyä kelpoisuusvaatimusta)