På svenska

OVTES 2022–2025

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 1 Peruskoulu

  II Viranhaltijoiden palkka

  2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 03 04 00 5

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  4 03 04 00 7

  Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen,
  luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  4 03 04 00 8

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 03 04 00 9

  Korkeakoulututkinto

  4 03 04 01 0

  Muu kuin edellä mainittu

  3 § Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 03 04 01 2

  Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan
  kelpoisuus

  4 03 04 01 4

  Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan
  kelpoisuus

  4 03 04 01 3

  Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  4 03 04 01 5

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 04 01 6

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen
  erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 04 01 7

  Muu kuin edellä mainittu

  4 § Luokanopettajan (luokanopetus) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 03 04 02 8

  Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin ao. kunnan peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 

  4 03 04 03 0

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 04 03 1

  Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  4 03 04 09 8

  Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  4 03 04 03 3

  Muu kuin edellä mainittu

  5 § Esiluokanopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  1 mom.

  4 03 04 02 0

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 04 02 4

  Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan
  kelpoisuus

  4 03 04 02 1

  Asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  4 03 04 02 2

  Muu kuin edellä mainittu

  2 mom.         

  Jos 1 momentin esiluokanopettaja opettaa sekä erillistä esiluokkaa että muussa perusopetuksessa, lasketaan opettajalle painotettu peruspalkka esiopetustuntien ja muiden opetustuntien mukaisessa suhteessa.


  Soveltamisohje

  Painotetun peruspalkan laskentakaavio sekä pyöristysohjeet ovat osion A 52 §:ssä.