På svenska

OVTES 2022–2025

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 1 Peruskoulu

  I Määritelmiä

  1 § Perusopetuksen jaottelu

  Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen:

  1. Vuosiluokilla 1–6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville.
  2. Vuosiluokilla 7–9 ja perusopetuksen yhteydessä järjestettävään TUVA-
  3. Erityisopetukseen perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun opetuksen mukaisesti

  Soveltamisohje 1 ja 2 kohtaan

  Sekaryhmässä on vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 oppilaita. Sekaryhmään sovelletaan vuosiluokkia 1–6 koskevia määräyksiä, jos vuosiluokkien 1–6 oppilaita on yli puolet. Jos sekaryhmän oppilaista vähintään puolet on vuosiluokkien 7–9 oppilaita, sovelletaan vuosiluokkia 7–9 koskevia määräyksiä.