På svenska
OVTES

OVTES 2020–2021, voimassa 1.9.2021 lukien

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on noin 80 700 opettajaa.

Valtaosa opettajista eli noin 46 300 työskentelee peruskouluissa.

Lukioissa työskentelee 6 100 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee noin 9 300 opettajaa.

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät sopimuksen piiriin 1.9.2021. OVTES:iin kuuluvia varhaiskasvatuksen opettajia on arviolta vajaa 17 000.

Tämä on OVTES:n 2. uudistettu painos, joka on voimassa 1.9.2021 alkaen.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-7465-07-3