2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 61 800 opettajaa.

Valtaosa opettajista eli 45 000 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 5 900 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee noin 10 000 opettajaa.

OVTES:een siirtyy myös 14 000 varhaiskasvatuksen opettajaa 1.9.2021 lukien.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-720-9