På svenska
Ohje
OVTES

OVTESin paikalliset järjestelyerät 1.6.2024

Paikallinen järjestelyerä toteutetaan 1.6.2024. Ohje auttaa paikallisen järjestelyerän laskemisessa. 

Paikallinen järjestelyerä 0,73 % (0,4 % + 0,33 %) OVTESin palkkasummasta toteutetaan 1.6.2024. Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä on 0,6 % OVTESin osioissa A–F ja 1,0 % OVTESin osiossa G.

Kesäkuun alussa toteutettavan paikallisen järjestelyerän (0,73 %) kohdennus toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaan. 

Sen ensisijaisina tavoitteina on

 •  henkilöstön saatavuuden turvaaminen
 •  paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen 
 • sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. 

Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Kesäkuun kehittämisohjelmaerän paikallista järjestelyerää voi käyttää muun muassa työvoiman saatavuudesta liittyviin tarkoituksiin. Erää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaiseen lisään (ks. yleiskirje 15/2022).

Järjestelyerän laskentaan liittyviä ohjeita (KT:n ja OAJ:n yhteisesti hyväksymä)

Paikalliset järjestelyerät 0,73 % (0,4 % + 0,33 %) lasketaan OVTESin piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi maaliskuu).

Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 0,6 % lasketaan OVTESin osioiden A–F palkkasummasta ja kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1 % lasketaan osio G:n palkkasummasta.

1.5.2024 tuleva 0,77 %:n yleiskorotus on otettava huomioon paikallisten järjestelyerien laskennassa. Mikäli paikallisen järjestelyerän laskentakuukaudeksi on valittu kuukausi, jonka palkkasumma ei sisällä 1.5.2024 tulevaa 0,77 %:n yleiskorotusta, korotetaan palkkasummia tai järjestelyerien euromäärää esimerkiksi kertoimella 1,0076.

Paikallista järjestelyerää voidaan jakaa tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin.

Tehtäväkohtaisten palkkojen osalta korotukset tehdään yleensä joko

 1. jakamalla erä euromääräisinä (epätasaisina tai tasaisina) korotuksina 
  tai 
 2.  yleiskorotusluonteisesti eli kaikkien palkkoja korotetaan samalla prosentilla (ei suositeltava jakotapa).

Kummassakin tapauksessa halutun kustannusvaikutuksen aikaansaamiseksi on huomattava, että tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehty korotus nostaa 

 • ylituntipalkkioita
 • lisätyön korvausta vuosityöaikajärjestelmässä
 •  työaikakorvauksia (esimerkiksi iltatyökorvaus) 
 • ja osio G:n kokemuslisää. 

Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehty korotus ei korota vuosidonnaista lisää eikä muita niin sanottuja ei-automaattisia lisiä. 

Työnantajan tulee selvittää näiden palkanosien osuus kokonaisansioista, jotta oikea korotusprosentti tai euromäärä voidaan laskea.

Esimerkki: 

1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,73 % (0,4 % + 0,33 %). 0,4 %:n osuus järjestelyerästä käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

 

Tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasumma

250 000

Automaattiset lisät (ylituntien/vuosityöajan lisätyön/osio G:n kokemuslisän ja työaikakorvauksien euromäärä)

30 000

Korottuvien palkanosien summa

280 000

Ei-automaattiset lisät (vuosisidonnaiset lisät ym. ei-automaattiset lisät*)

45 000

= Kokonaisansioiden palkkasumma

325 000

josta 0,4 % järjestelyerä

1 300,00

*) vuosisidonnaisen lisän lisäksi esimerkiksi euromääräisinä maksetut henkilökohtaiset- ja rekrytointilisät, kehitysalue- ja syrjäseutulisät, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot, koulukohtaiset palkkiot, määrävuosilisät, kielilisät ja muut palkkaliitteessä määritellyt euromääräiset palkkiot

a) Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan euromääräisesti

Jaettavasta euromäärästä tulee vähentää korotuksen heijastuminen automaattisiin lisiin eli tehtäväkohtaisten palkkojen summa jaetaan korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden, lisätyön, osio G:n kokemuslisän ja työaikakorvauksien summalla ja kerrotaan osamäärä kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärällä.

250 000x 1 300,00 = 1 160,71
280 000 

eli kun tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1 160,71 e, kokonaisansioiden palkkasumma korottuu 1 300,00 e.

b) Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan samalla prosentilla

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotusprosentti saadaan jakamalla kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärä korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden, lisätyön, osio G:n kokemuslisän ja työaikakorvauksien summalla eli

1 300,00x 100 = 0,46 %
280 000 

eli kun tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,46 % kokonaiskustannukseksi tulee 0,4 %.

Lisäksi on huomattava, että ne henkilökohtaiset palkanlisät ja siirtymäkauden lisät (esimerkiksi osio B 26 § ja 27 §), jotka pienenevät tehtäväkohtaisen palkan nousua vastaavasti, lisäävät korotusvaraa vastaavalla euromäärällä (vähennettynä automaattisten lisien nousun vaikutuksella). 

Mikäli kokonaisansioista lasketun erän rahamäärä käytetään OVTESin osioissa A–F henkilökohtaisiin lisiin, tulee euromäärä käyttää vähentämättömänä (esimerkissä 1 300,00 e), sillä henkilökohtaisten lisien korotukset eivät heijastu muihin palkkatekijöihin. Poikkeuksen tähän tekevät korvaukset, jotka lasketaan varsinaisesta palkasta, eli vuosityöaikajärjestelmän lisätyön korvaukset sekä osio G:n työaikakorvaukset. Heijastusvaikutus tulee ottaa huomioon kokonaiskustannuksessa.