På svenska
Ohje
KVTES
OVTES
TS
TTES

Kunta-alan sopimuskorotukset 2024–2025

Kunta-alan vuosien 2024 ja 2025 tiedossa olevat sopimuskorotukset on koottu yhteenvetomaisesti tästä ohjeesta löytyvään taulukkoon. Lisäksi tietoja ja ohjeita erien tarkemmasta käytöstä ja ajankohtien siirroista löytyy jokaisen sopimusalan omista yleiskirjeistä.

Taulukossa esitetyissä sopimuskorotuksissa on otettu huomioon 1.2.2024 keskitetyn erän ajankohdan siirrosta tulleet muutokset. Muutokset on korostettu taulukossa lihavoidulla tekstillä.

Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025, joten vuodelle 2025 voi tulla jo tiedossa olevien sopimuskorotusten lisäksi muita sopimuskorotuksia. Niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä neuvotteluissa.

  

KVTES

OVTES

pl. osio G

OVTES

osio G

TS

TTES****

LS (eläinlääkärit)
*****

1.2.2024

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)

   

0,119 %

 

0,40 %

1.5.2024

Yleiskorotus

 

0,77 %

   

1.6.2024

Yleiskorotus

2,27 %

1,50 %

2,27 %

2,27 %

1,50 %

1.6.2024

Paikallinen

 järjestelyerä*

0,40 %  

+  

0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 

0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 %  

+  

0,33 %

1.6.2024

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)**

1,00 %

0,60 %

1,00 %

0,881 %

1,00 % 

0,60 %

1.6.2024 

ja 1.8.2024

Kehittämisohjelmaerä

(keskitetty erä)******

 

0,32 %

    

1.2.2025

Kehittämisohjelmaerä 

(keskitetty erä)***

0,40 %

0,20 % + 0,10 %

0,40 %

0,30 %

0,40 %

 

1.6.2025

Kehittämisohjelmaerä  

(paikallinen erä)**

0,40 %

0,50 %

0,40 %

0,50 %

0,40 %

0,80 %


 * Jos paikallisen erän 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

** Yksi kehittämisohjelmaerä voidaan käyttää keskitetysti.

*** Jos kesäkuun 2025 paikallisesta erästä erotettua keskitettyä erää ei voida käyttää 1.2.2025, siirtyy se käytettäväksi 1.6.2025. Poikkeus OVTESin 0,1 %.

**** TuntiTESin yleiskorotuksien senttimäärät selviävät myöhemmin.

***** Eläinlääkäritaksan mukaisten palkkioiden korotukset vuonna 2024 tarkennetaan keväällä ilmestyvässä yleiskirjeessä.

****** 0,08 % OVTESin keskitetystä erästä on käytetty 1.8.2023.