På svenska
Uutinen

Kunta-alan lakonuhat koskevat suuria kuntatyönantajia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroituksia, joissa lakkoja on kohdennettu suuriin kaupunkeihin, sairaanhoitopiireihin ja KT:n yritysjaoston jäseniin. Koska pääsopijajärjestöt hylkäsivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, hoitoalan lakko alkoi 1.4. kuudessa sairaanhoitopiirissä. Lakko oli laajenemassa 20.4. kaikkiaan 13 sairaanhoitopiiriin, mutta Tehy ja SuPer ilmoittivat 19.4. peruvansa lakon. Samalla ne ilmoittuvat aloittavansa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 20.4.2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi ja koskee koko kunta-alaa. Viranhaltijat on lainsäädännön nojalla rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle. Myös muiden pääsopijajärjestöjen ilmoittamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot koskevat koko kunta-alaa.

Kellot. Kuva: Pixhill

Kunta-alan pääsopijajärjestöt JUKO ja JAU ovat jättäneet lakkovaroituksia, joiden mukaan ne järjestävät lakon useissa suurissa kaupungeissa. Hoitoalan järjestöt Tehy ja SuPer ovat jättäneet lakkovaroituksia, joiden mukaan lakkoja oli suunniteltu toteutettavan 13 sairaanhoitopiirissä. Järjestöt ilmoittivat kuitenkin 19.4. peruvansa 2. lakon.

Osaa ilmoitetuista lakoista on siirretty työministeriön päätöksellä kahdella viikolla eteenpäin yhteiskunnan toiminnoille vaarallisina. Ilmoitetut työtaistelutoimet raukeavat tai päättyvät osapuolten saavuttaessa ratkaisun uusista virka- ja työehtosopimuksista.

Tehy ja SuPer ovat ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, joka koskevat koko kunta-alaa. Toinen järjestön ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 20.4.2022 klo 06.00 ja on voimassa toistaiseksi. Viranhaltijat on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO ovat ilmoittaneet 12. huhtikuuta koko kunta-alaa koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa maanantaina 18.4.2022 klo 00.01 ja on voimassa toistaiseksi. Viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. JHL ja JYTY ovat rajanneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle edellä mainittujen lisäksi omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, lasten/lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt.

Ilmoitetut lakonuhat

Julkisen alan unioni JAUn ilmoittamat lakot 

Mikäli työnseisaukset toteutuvat, JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet järjestävänsä lakkoja, jotka kohdentuvat kuntatyönantajiin seuraavasti: 

  • Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunki 3.–9. toukokuuta. Lakon piirissä lisäksi Omnian ja HSL – Helsingin seudun liikenteen työntekijöiden hoitamat tehtävät näiden kaupunkien alueella ja erikseen määritellyt HUSin työntekijöiden tehtävät. (aikataulussa on huomioitu työ- ja elinkeinoministeriön siirtopäätös)
  • 14. huhtikuuta ilmoitettu työnseisauksesta, joka järjestetään 3.–9. toukokuuta ja koskee Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Kuopion kaupunkeja. Lakko on toteutumassa järjestöjen antaman aikataulun mukaisesti, koska KT ei ole pyytänyt näitä lakkoja siirrettäväksi eteenpäin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 

Mikäli lakot toteutuvat, JUKO on järjestämässä lakkoja, jotka kohdentuvat kuntatyönantajiin seuraavasti:  

  • Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunki 3.–9. toukokuuta (aikataulussa huomioitu työ- ja elinkeinoministeriön siirtopäätös)
  • 14. huhtikuuta ilmoitettu työnseisauksesta, joka järjestetään 3.–9. toukokuuta ja koskee Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Kuopion kaupunkeja. Lakko on toteutumassa järjestöjen antaman aikataulun mukaisesti, koska KT ei ole pyytänyt näitä lakkoja siirrettäväksi eteenpäin.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Soten ilmoittamat työtaistelutoimet

SuPer ja Tehy ovat jättäneet kaksi lakkovaroitusta 14 vuorokautta kestävistä lakoista. Työministeriön päätöksellä molempien lakkojen alkamista siirrettiin kahdella viikolla. Ensimmäinen lakko koski kuutta sairaanhoitopiiriä ja neljää KT:n yritysjaoston jäsentä 1.–15. huhtikuuta.

Toisen lakon oli ilmoitettu koskevan yhteensä 13 sairaanhoitopiiriä ja viittä yritysjaoston jäsentä. Tehy ry ja SuPer ry pyysivät 11. huhtikuuta työriitalain 7 §:n mukaista suostumusta siihen, että työ- ja elinkeinoministeriön siirtämä toinen lakko ajalla 15.–29. huhtikuuta siirtyisi alkamaan keskiviikkona 20.4.2022 klo 6. Tiistaina 19. huhtikuuta Tehy ja SuPer ilmoittivat peruvansa lakon.


Uutinen on julkaistu 21.3.2022 ja sitä on päivitetty 21.3., 22.3., 24.3.,28.3. ja 29.3. ja 30.3., 31.3, 1.4., 11.4., 12.4., 14.4. ja 20.4. ja 29.4.2022 uusilla tiedoilla.