På svenska
Uutinen

Kunta-alan lakonuhat koskevat suuria kuntatyönantajia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroituksia, joissa lakkoja on kohdennettu suuriin kaupunkeihin, sairaanhoitopiireihin ja KT:n yritysjaoston jäseniin. Koska pääsopijajärjestöt hylkäsivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, hoitoalan lakko alkoi 1.4. kuudessa sairaanhoitopiirissä. Lakko oli laajenemassa 20.4. kaikkiaan 13 sairaanhoitopiiriin, mutta Tehy ja SuPer ilmoittivat 19.4. peruvansa lakon. Samalla ne ilmoittuvat aloittavansa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 20.4.2022. Myös muiden pääsopijajärjestöjen ilmoittamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot koskevat koko kunta-alaa.

Kellot. Kuva: Pixhill

Kunta-alan pääsopijajärjestöt JUKO ja JAU jättivät lakkovaroituksia, joiden mukaisesti ne järjestivät lakon useissa suurissa kaupungeissa ja sairaanhoitopiireissä. Hoitoalan järjestöt Tehy ja SuPer jättivät lakkovaroituksia, joiden mukaan lakkoja oli suunniteltu toteutettavan 13 sairaanhoitopiirissä. Järjestöt ilmoittivat kuitenkin 19.4. peruvansa 2. lakon.

Työministeriö siirsi osaa ilmoitetuista lakoista kahdella viikolla eteenpäin yhteiskunnan toiminnoille vaarallisina.

Tehy ja SuPer ovat ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, joka koskevat koko kunta-alaa ja joitakin KT:n yritysjaoston jäseniä. Toinen järjestön ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 20.4.2022 klo 06.00 ja on voimassa toistaiseksi. Viranhaltijat on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle. Järjestöt ilmoittivat 24.5., että järjestöjen jäsenet voivat .halutessaan tehdä ylityötä ja vaihtaa vuoroja 6.–31.8.2022.

JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO ilmoittivat 12. huhtikuuta koko kunta-alaa koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkoi maanantaina 18.4.2022 klo 00.01 ja on voimassa toistaiseksi. Viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. JHL ja JYTY ovat rajanneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle edellä mainittujen lisäksi omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, lasten/lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt.

Ilmoitetut lakonuhat

Julkisen alan unioni JAUn ilmoittamat lakot 

  • Julkisen alan unioni JAU antoi 20.5. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä koskevan työtaisteluilmoituksen ajalle 6.6.–7.6. Ilmoituksen taustalla ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käynnistämät paikalliset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut, jotka JAU totesi lainvastaisiksi. Järjestö ilmoitti kuitenkin 30.5. peruvansa työtaistelun, koska Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus oli kertonut lopettavansa paikalliset neuvottelut.  .

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 

JUKO ei ole antanut uusia lakkoilmoituksia.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Soten ilmoittamat työtaistelutoimet

SuPer ja Tehy ovat jättivät kaksi lakkovaroitusta 14 vuorokautta kestävistä lakoista. Työministeriön päätöksellä molempien lakkojen alkamista siirrettiin kahdella viikolla. Ensimmäinen lakko koski kuutta sairaanhoitopiiriä ja neljää KT:n yritysjaoston jäsentä 1.–15. huhtikuuta.

Toisen lakon oli ilmoitettu koskevan yhteensä 13 sairaanhoitopiiriä ja viittä yritysjaoston jäsentä. Tehy ry ja SuPer ry pyysivät 11. huhtikuuta työriitalain 7 §:n mukaista suostumusta siihen, että työ- ja elinkeinoministeriön siirtämä toinen lakko ajalla 15.–29. huhtikuuta siirtyisi alkamaan keskiviikkona 20.4.2022 klo 6. Tiistaina 19. huhtikuuta Tehy ja SuPer ilmoittivat peruvansa lakon.

Ilmoitetut työtaistelutoimet raukeavat tai päättyvät osapuolten saavuttaessa ratkaisun uusista virka- ja työehtosopimuksista


Uutinen on julkaistu 21.3.2022 ja sitä on päivitetty 21.3., 22.3., 24.3.,28.3. ja 29.3. ja 30.3., 31.3, 1.4., 11.4., 12.4., 14.4. ja 20.4., 29.4.,  23.5. ja 31.5.2022 uusilla tiedoilla.