På svenska
Tiedote

KT:n valtuuskunta hyväksyi sovintoehdotuksen

Sovintoehdotus tuo lopultakin kattavan työrauhan historiallisen vaikealle työmarkkinakierrokselle.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sekä KT:n Tehyn ja SuPerin neuvottelijat sovittelussa valtakunnansovittelijan toimistossa. Kuva: Vesa Moilanen/STT - Lehtikuva.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunta hyväksyi tänään valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen KT:n ja SOTE ry:n väliseen työriitaan.

Takana on historiallisen vaikea työmarkkinakierros. 

– On tärkeää, että sopijaosapuolet pääsivät lopulta ratkaisuun valtakunnansovittelijan välityksellä.  Hyväksymispäätöstä puolsivat ennen muuta pitkä työrauha ja vakavan työmarkkinakriisin ratkaiseminen, kertoo KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

– Sopimuksella turvataan kattava työrauha ja kansalaisten hyvinvointipalvelut kolmeksi vuodeksi. Työtaistelutoimet ja uusien toimien valmistelu loppuvat välittömästi, korostaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen

Nyt hyväksytty sovintoehdotus ja aiemmin kesällä hyväksytty kunta-alan sopimusratkaisu nostavat SOTE-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön ansioita sopimuskaudella 2022–2025 arviolta keskimäärin vähintään 13 prosenttia.  

Ratkaisu löytyi palkkojen yhteensovittamisesta

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan SOTE ry hyväksyy kesäkuussa kunta-alalle saadun työmarkkinaratkaisun kokonaisuudessaan. Lisäksi sovittiin siitä, miten SOTE-sopimukseen kuuluvien työntekijöiden palkkoja yhteensovitetaan uusilla hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä.

Lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueiden palkkoja joka tapauksessa yhteensovitetaan ja siitä syntyy työnantajille kuluja.

KT on arvioinut SOTE-sopimuksen palkkojen yhteensovittamisen kustannukseksi hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä keskimäärin 6 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta. Kustannukseen sisältyy myös palkkausjärjestelmän uudistamisen kuluja. 

– Nyt sovittiin siitä, miten ja millä aikataululla muun muassa palkkojen lakisääteinen yhteensovittaminen toteutetaan SOTE-sopimuksessa hyvinvointialueilla, painottaa Markku Jalonen.

Sovintoehdotuksen hyväksyminen varmistaa, että uudet hyvinvointialueet pääsevät aloittamaan toimintansa hallitusti myös henkilöstönsiirtojen näkökulmasta.

– Kun valtakunnalliset raamit ovat selvillä, hyvinvointialueet voivat edetä paikallisten pelisääntöjen laatimisessa. Paikallista sopimustoimintaa päästään nyt valmistelemaan kaikkien ammattiryhmien kanssa. Se on erinomaista, vaikka kiire tuleekin, toteaa KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Työoloja kehitetään yhdessä

Osana sovintoa sovittiin myös kertakorvauksesta tietyille koronapotilaita hoitaneille ammattilaisille. 600 euron kertapalkkio maksetaan eräissä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville ja koronapotilaita valmiuslain aikaisissa erityisolosuhteissa hoitaneille SOTE-sopimuksen piirissä oleville.

Sopimuksessa sovittiin myös siitä, että hoitajien ja esihenkilöiden työoloja ja työkykyä seurataan järjestelmällisesti yhdessä. Seurannasta sovittiin vuosille 2022–2025.

Lisäksi SOTE-sopimuksen yleistyöajassa työskentelevät saavat mahdollisuuden ruokailla työvuoron aikana työajalla. Aiemmin tämä mahdollisuus on ollut vain jaksotyöaikaa tekevillä.

Sovintoehdotuksen mukainen erillissopimus kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. SOTE-sopimuksen piirissä on noin 180 000 työntekijää, joiden työvoimakustannukset ovat noin 8,6 miljardia euroa vuodessa.
 

Liite. SOTE-sopimuksen korotukset vuosina 2022–2027, prosenttia

 

v. 2022

v. 2023

v. 2024

Sopimuskausi
yhteensä

v. 2025

v. 2026

v. 2027

Yhteensä

Yleinen sopimusratkaisu
2022–2024

2,5

1,9*

1,9*

 

**

**

**

 

Kehittämisohjelma
2022–2027

 

1,2

1,0

 

0,8

0,8

1,2

 

Palkkojen
yhteensovittaminen
2023–2025

 

1,5

2,5

 

2,0

   

 

Yhteensä

2,5

4,6

5,4

13,00

2,8

0,8

1,2

18,50

*) Korotukset vähintään. Tiettyjen yksityisen sektorin sopimusten palkankorotukset voivat nostaa prosenttia, ns. perälauta.
**) Seuraavien sopimuskausien ratkaisut.
Huom. Kertaerää ei ole huomioitu taulukossa.

Lisätiedot:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, puh. 040 570 5593

Toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen, puh. 050 502 0300

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT