På svenska
Tiedote

KT pitää Tehyn ja Superin työtaistelutoimia hengenvaarallisina

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat ilmoittaneet uusista työtaistelutoimista. Työtaistelu sulkee teho-osaston ja valvonnan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä vuorokaudeksi syyskuun alussa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n mukaan valittu työtaistelutoimenpide uhkaa välittömästi kansalaisten henkeä ja terveyttä.

Tehyn ja Superin torstaina ilmoittamat työtaistelut keskeyttävät jälleen käynnistyneet neuvottelut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Käytännössä asian ratkaisu siirtyy työtaisteluilmoitusten myötä valtakunnansovittelijan pöydälle.

– Neuvottelut ovat vasta alkaneet uudelleen kesätauon jälkeen. On suuri pettymys, että hoitajajärjestöt kriisiyttävät ne välittömästi uudelleen, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen sanoo.

Kunta-alan kesäkuussa saavuttama sovintoehdotus tarjosi myös Tehyn ja Superin jäsenille poikkeuksellisen suuret palkankorotukset, mutta järjestöt eivät tästä huolimatta hyväksyneet sitä. KT:n mukaan sote-alalle tuleva neljän palkankorotuksen malli olisi tässä taloustilanteessa ollut sote-alalle riittävä. 

– Jo sovittu palkkaratkaisu on veronmaksajille ja julkiselle taloudelle kallis. On erittäin vaikea ymmärtää, että vähintään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, viisivuotinen palkkaohjelma, hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi sekä kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset palkankorotukset eivät tässä tilanteessa riitä sote-alalle, Markku Jalonen sanoo.

– Valittu työtaistelutoimenpide kohdistuu välittömän hoidon tarpeessa oleviin henkilöihin ja aiheuttaa välitöntä uhkaa hengelle ja terveydelle. Vetoamme järjestöihin, etteivät ne enää vaarantaisi ihmisten terveyttä uusilla työtaistelutoimenpiteillä, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Kunta-alan kesäkuisen sopimusratkaisun mukaisella viisivuotisella palkkaohjelmalla parannetaan henkilöstön saatavuutta korottamalla kunta- ja hyvinvointialan palkkoja noin yhdellä prosentilla yleisen korotuslinjan päälle. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisilla lisillä puolestaan korjataan palkkauksen paikallisia epäkohtia, esimerkiksi tiettyjen henkilöstöryhmien osalta.

Lisäksi palkkojen yhdenmukaistaminen eli harmonisointi uusilla hyvinvointialueilla nostaa sote-henkilöstön yleistä ansiotasoa merkittävästi. KT:n arvion mukaan harmonisoinnin kustannukset ovat vähintään 680 miljoonaa euroa vuodessa, josta noin 500 miljoonaa euroa on SOTE-sopimuksen osuus. Keskimäärin sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden kuukausipalkat nousevat harmonisoinnin myötä noin 185 euroa. Arviolta noin kaksi kolmesta sopimuksen piirissä olevasta työntekijästä saa palkankorotuksia. Kansallisten ratkaisujen lisäksi lukuisat kunnat ja kuntayhtymät ovat korottaneet palkkoja paikallisilla ratkaisuilla. 

KT, JUKO ry ja JAU ry ovat kesäkuussa hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvan kolmivuotisen sopimusratkaisun. KT pitää kiinni syntyneestä sopimusratkaisusta.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT