På svenska
Tiedote

KT hyväksyi sovintoehdotuksen yhteiskuntarauhan nimissä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunta hyväksyi pitkän keskustelun ja kokonaisharkinnan jälkeen kunta-alan sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen. Monivuotinen sopimuskausi on tarpeen toimintaympäristön muutosten ja yhteiskunnan vakauden vuoksi.

Pääneuvottelijat Kuntatalon neuvotteluhuoneessa neuvottelukierroksella 2022. Kuva: STT – Lehtikuva, Markku Ulander.
Kuva/foto: STT – Lehtikuva, Markku Ulander.

KT:n valtuuskunta pitää tärkeänä, että kunta-alalle ja tuleville hyvinvointialueille saataisiin työrauha aikana, jolloin yhteiskuntarauhan merkitys on kasvanut. Esitetty sopimuskausi takaisi lisäksi historiallisen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen hallitusti myös henkilöstösiirtojen näkökulmasta.

– Pitkä työrauha ja vakauden edistäminen puolsivat myönteistä päätöstä, vaikkei sovintoehdotus olekaan täysin KT:n tavoitteiden mukainen. Valtuuskunta jakoi huolen kansantaloudesta, verotuksen tasosta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitusmahdollisuuksista, toteaa KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

– Sopimuksella turvattaisiin työrauha ja kansalaisten hyvinvointipalvelut kolmeksi vuodeksi. Sovintoehdotus on kallis, mutta yhteiskuntarauhan vuoksi olemme työnantajina valmiita toimimaan vastuullisesti, toteaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Palkkausjärjestelmiä kehitetään pitkällä ohjelmalla myös paikallisesti

Sovintoehdotukseen sisältyy kolmivuotinen sopimuskausi vuosille 2022–2025 virka- ja työehtosopimusmuutoksineen ja palkankorotuksineen. Ehdotukseen sisältyy myös koko kunta-alaa koskeva viisivuotinen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma vuosille 2023–2027.

Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 393 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 nousua on keskimäärin 3,05 prosenttia (noin 692 miljoonaa euroa) ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 prosenttia (noin 727 miljoonaa euroa).

Sovittelulautakunnan esittämän palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

– On välttämätöntä, että kehittämisohjelma perustuu paikallisiin eriin. Niillä voidaan edistää tuloksellisuutta ja työvoiman saatavuutta sekä korjata palkkausepäkohtia ja uudistaa palkkausjärjestelmiä, sanoo Markku Jalonen.

KT on esittänyt henkilöstön saatavuuden parantamiseksi monipuolista keinovalikoimaa palkkaustoimien rinnalle.

Sote ry jatkaa vastuutonta toimintaa

Kaikki muut osapuolet hyväksyivät sovintoehdotuksen, mutta Sote ry ei tähän kompromissiratkaisuun taipunut.

– Myös sote-ala olisi ansainnut työrauhan ja tästä ratkaisusta kärsivät niin yksittäiset työntekijät kuin kansalaisetkin. Lisäksi palkkojen harmonisointi tuo ylimääräisiä palkankorotuksia sote-henkilöstölle joka tapauksessa, sanoo Kirsi-Marja Lievonen.

Lisätiedot:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, puh. 040 570 5593
KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT