På svenska
Tiedote

Koko kunta-ala ilmoittanut työtaistelutoimista

Kunta-alan sopimusneuvottelujen keskeydyttyä ovat kaikki pääsopijajärjestöt ilmoittaneet alkavista lakoista, vaikka mikään neuvotteluosapuoli ei ole ilmoittanut katkaisevansa neuvotteluja. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisen alan unioni JAU ry ovat jättäneet lakkoilmoituksensa tänään. Tehy ry ja SuPer ry jättivät lakkoilmoituksensa jo 1. maaliskuuta. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää työtaisteluita tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa vastuuttomina.

KT joutui aiemmin keskeyttämään kunta-alan sopimusneuvottelut, koska kaikki kunta-alan palkansaajajärjestöt olivat neuvotteluissa vaatineet suuria, ylimääräisiä palkankorotuksia.

– Vaaditut palkankorotukset ovat niin suuria, ettei Suomella ja suomalaisilla veronmaksajilla ole niihin varaa ilman, että hyvinvointiyhteiskunta vaarantuu, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Järjestöjen vaatimiin palkkaohjelmiin tarvittaisiin rahoitusta vähintään 12,4 miljardia euroa viiden vuoden aikana. Palkkaohjelmat nostaisivat työvoimakustannuksia 19,2 prosenttia viiden vuoden aikana. Tämä loisi tarpeen nostaa jokaisen palkansaajan veroja keskimäärin 871 eurolla vuodessa.

– Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Odotimme malttia, harkintaa ja pelisääntöjen noudattamista neuvotteluissa. Työtaistelut heikentävät toteutuessaan suoraan kansalaisten palvelua ja luovat turvattomuutta, etenkin tässä epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, toteaa Jalonen.

Sovittelutoimet käynnistyvät ja kunta-alan palvelujen alasajoon varaudutaan

Lakkoilmoitukset keskeyttivät neuvottelut, joten neuvotteluja jatketaan nyt valtakunnansovittelijan johdolla. KT pitää ilmoitettuja työtaisteluita vastuuttomina ja vaarallisina yhteiskunnan toiminnoille. KT hakee lakkojen aloitushetkeen kahden viikon siirtymäaikaa työriitalain perusteella.

KT kehottaa erityisesti työtaisteluiden kohteena olevia kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan työ-taistelujen alkamiseen ja suunnittelemaan palvelutoimintojen turvaamista myös mahdollisen lakon aikana. KT ohjeistaa työtaistelutoimien kohteena olevia työnantajia.

Sopimuskauden päättymisestä huolimatta sopimuksia noudatetaan niin sanotulla jälkivaikutuksella, kunnes uudet työ- ja virkaehtosopimukset on neuvoteltu.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT