På svenska

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksista

KT edustaa neuvotteluissa kuntatyönantajia eli Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Henkilöstöä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Pääneuvotteluryhmän jäsenet yhteiskuvassa. STT, Lehtikuva, Markku Ulander

Sopimusneuvottelujen osapuolista ja neuvottelumenettelystä on sovittu kunta-alan pääsopimuksella. Pääsopimuksessa on määräyksiä myös paikallisesta sopimisesta, paikallisista neuvotteluista ja työrauhan turvaamisesta.

Neuvotteluissa henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä:

 • Julkisen alan unioni JAU
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
 • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (aiemmin Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo).

Pääsopijajärjestöt edustavat eri liittoihin kuuluvaa henkilöstöä

Julkisen alan unioni JAU on kahden ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn muodostama neuvottelujärjestö.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa kunta-alalla noin 30 eri ammattiliittoon kuuluvaa henkilöstöä. Suurimpia liittoja ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akavan Erityisalat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen Farmasialiitto.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n muodostavat kolme liittoa: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy ry ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä johtaa neuvottelutoimintaa

Kunta-alan pääneuvotteluryhmässä ovat edustettuina KT ja pääsopijajärjestöt. Pääneuvotteluryhmä johtaa ja koordinoi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja. Pääneuvotteluryhmää johtaa toimitusjohtaja Markku Jalonen. Neuvottelut käynnistyivät tänä vuonna 11. tammikuuta.

Pääneuvotteluryhmässä KT:lla on kuusi neuvottelijaa ja jokaisella pääsopijajärjestöllä neljä neuvottelijaa. KT:n neuvottelijat ovat:

 • Markku Jalonen, toimitusjohtaja
 • Anne Kiiski, neuvottelupäällikkö
 • Anna Kukka, neuvottelupäällikkö 
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö 
 • Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
 • Mika Juutinen, tutkimuspäällikkö

Julkisen alan unioni JAU:n neuvottelijat ovat:

 • Jonna Voima, JAU:n puheenjohtaja, Jyty
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja, Jyty 
 • Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, JHL
 • Kristian Karrasch, neuvottelujohtaja, JHL

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelijat ovat:

 • Olli Luukkainen, JUKOn hallituksen puheenjohtaja, OAJ 
 • Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, JUKO
 • Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, Lääkäriliitto
 • Jari Järvi, edunvalvontajohtaja, KTK

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Soten neuvottelijat ovat:

 • Silja Paavola, puheenjohtaja, SuPer
 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, SuPer
 • Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
 • Else-Mai Kirvesniemi, toiminnanjohtaja, Tehy

Kunnallisen pääsopimuksen kautta tulevat työryhmät 

Pääneuvotteluryhmän lisäksi vuonna 2022 neuvotteluja käydään seuraavissa alatyöryhmissä:

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työryhmiä ovat KVTES-ryhmä, palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä, perhevapaamääräyksiä arvioiva ryhmä, työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä, perhepäivähoidon ryhmä ja maatalouslomituksen ryhmä. Varhaiskasvatuksen asioista neuvotellaan VAKA-KVTES-ryhmässä + VAKA-yhteistyöryhmässä.

SOTE-sopimukseen kuuluvia työryhmiä ovat SOTE-ryhmä, palkkaustyöryhmä ja työaikaryhmä.

Lääkärisopimuksen parissa työskenteleviä työryhmiä ovat yleinen neuvotteluryhmä, työaikaryhmä ja eläinlääkärit-ryhmä.

Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta neuvotellaan OVTES-neuvotteluryhmässä, palkkausryhmässä sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön ryhmässä.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen työryhmiä ovat teknisen alan ryhmä sekä TS-työryhmä. Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukselle on oma TTES-työryhmä.  

Muusikoiden sopimukselle on oma työryhmä ja näyttelijöiden sopimukselle tes-neuvotteluryhmä.

Alan ja osaamisen kehittämistä sekä yhteistoimintaa koskevia neuvotteluja käydään työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYssä, koulutustyöryhmässä, työn murros -ryhmässä sekä työelämän kehittämisryhmä Tekryssä.    

Lisäksi on tilastoryhmä, jossa on eri osapuolten tutkijoita ja ekonomisteja.