KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksista

KT edustaa neuvotteluissa kuntatyönantajia eli Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Henkilöstöä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Allekirjoitettavia sopimuksia pöydällä sekä kunta-alan neuvotteluosapuolia taustalla

Sopimusneuvottelujen osapuolista ja neuvottelumenettelystä on sovittu kunta-alan pääsopimuksella. Pääsopimuksessa on määräyksiä myös paikallisesta sopimisesta, paikallisista neuvotteluista ja työrauhan turvaamisesta.

Neuvotteluissa henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä:

  • Julkisen alan unioni JAU
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (aiemmin Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo).

Pääsopijajärjestöt edustavat eri liitoihin kuuluvaa henkilöstöä

Julkisen alan unioni JAU on kahden ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn muodostama neuvottelujärjestö.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa kunta-alalla noin 30 eri ammattiliittoon kuuluvaa henkilöstöä. Suurimpia liittoja ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akavan Erityisalat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen Farmasialiitto.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n muodostavat kolme liittoa: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy ry ja Suomen Palomiesliitto SPAL.