På svenska

KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksista

KT edustaa neuvotteluissa kunta- ja hyvinvointialan työnantajia, eli Manner-Suomen kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä sekä niiden omistamia yrityksiä. Henkilöstöä neuvotteluissa edustavat kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt.

Sopimusneuvottelujen osapuolista ja neuvottelumenettelystä on sovittu kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksella. Pääsopimuksessa on määräyksiä myös paikallisesta sopimisesta, paikallisista neuvotteluista ja työrauhan turvaamisesta.

Neuvotteluissa henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä:

 • Julkisen alan unioni JAU
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
 • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Pääsopijajärjestöt edustavat eri liittoihin kuuluvaa henkilöstöä

Julkisen alan unioni JAU on kahden ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn muodostama neuvottelujärjestö.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa kunta-alalla noin 30:een eri ammattiliittoon kuuluvaa henkilöstöä. Suurimpia liittoja ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akavan Erityisalat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen Farmasialiitto.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Sote ry:n muodostavat kolme liittoa: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL.

Pääneuvotteluryhmä johtaa neuvottelutoimintaa

Pääneuvotteluryhmässä ovat edustettuina KT ja pääsopijajärjestöt. Pääneuvotteluryhmä johtaa ja koordinoi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja. Pääneuvotteluryhmää johtaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Pääneuvotteluryhmässä KT:lla on kuusi neuvottelijaa ja jokaisella pääsopijajärjestöllä neljä neuvottelijaa.

KT:n neuvottelijat ovat:

 • Markku Jalonen, toimitusjohtaja
 • Anne Kiiski, neuvottelujohtaja
 • Anna Kukka, neuvottelujohtaja
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelujohtaja
 • Hannu Freund, neuvottelujohtaja
 • Mika Juutinen, tutkimusjohtaja

Julkisen alan unionin JAUn neuvottelijat ovat:

 • Jonna Voima, JAUn puheenjohtaja, Jyty
 • Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja, Jyty 
 • Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, JHL
 • Kristian Karrasch, neuvottelujohtaja, JHL

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn neuvottelijat ovat:

 • Katarina Murto, JUKOn hallituksen puheenjohtaja, OAJ 
 • Mari Keturi, toiminnanjohtaja, JUKO
 • Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, Lääkäriliitto
 • Jari Järvi, edunvalvontajohtaja, KTK

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Soten neuvottelijat ovat:

 • Silja Paavola, puheenjohtaja, SuPer
 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, SuPer
 • Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
 • Else-Mai Kirvesniemi, toiminnanjohtaja, Tehy

Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen kautta tulevat työryhmät

Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen kautta tulevat työryhmät  Pääneuvotteluryhmän kunta- ja hyvinvointialan neuvotteluja käydään useissa neuvotteluryhmissä. Pysyviä työryhmiä on viisi. Niiden lisäksi eri sopimuksiin liittyy omia neuvotteluryhmiä.

Pääneuvotteluryhmän lisäksi muita pysyviä työryhmiä on viisi.

Alan ja osaamisen kehittämistä sekä yhteistoimintaa koskevia neuvotteluja käydään työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYssä, koulutustyöryhmässä, työn murros -ryhmässä sekä työelämän kehittämisryhmä Tekryssä.    

Lisäksi on tilastoryhmä, jossa on eri osapuolten tutkijoita ja ekonomisteja.

Kunta- ja hyvinvointialan yhteinen koordinaatioryhmä käsittelee asioita, jotka ovat yhteisiä Kunta-alan yleiselle virka- ja työehtosopimukselle KVTESille ja Hyvinvointialan yleiselle virka- ja työehtosopimukselle HYVTESille.

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta neuvotellaan OVTES-neuvotteluryhmässä, palkkausryhmässä sekä lukiotyöryhmässä.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen työryhmiä ovat teknisen alan ryhmä, TS-työryhmä sekä teknisen alan yhden sopimuksen ryhmä.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukselle on oma TTES-työryhmä.  

Muusikoiden sopimukselle on oma työryhmänsä ja näyttelijöiden sopimukselle tes-neuvotteluryhmä.

Hyvinvointialalla on yhteensä 10 työryhmää.

SOTE-sopimukseen kuuluvia työryhmiä ovat SOTE-ryhmä, palkkaustyöryhmä ja työaikaryhmä.

Lääkärisopimuksen parissa työskenteleviä työryhmiä ovat yleinen neuvotteluryhmä, työaikatyöryhmä sekä lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien ryhmät.

HYVTESiin on sovittu palkkaustyöryhmä ja teknisen alan ryhmät (pelastusalan työajat ja palkkausjärjestelmäryhmä).