På svenska
Uutinen

Työministeri asetti sovittelulautakunnan

Työministeri Tuula Haatainen on 8. huhtikuuta määrännyt valtakunnansovittelijan esityksestä sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa.

Kokouksen osallistujat ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ympärille, jolla on kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Kuva: Eeva Anundi.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajaksi on määrätty alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja varapuheenjohtajaksi työelämäprofessori Martti Hetemäki.

Lautakunnan jäseniä ovat budjettineuvos Tanja Rantanen, oikeustieteen kandidaatti Jukka Kauppala, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen, johtava neuvottelupäällikkö (eläkkeellä) Jouko Launonen, varatuomari Jouni Ekuri, valtiotieteiden maisteri Tapani Tölli ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Milloin sovittelulautakunta voidaan asettaa?

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan määrättyä sovittelutehtävää varten voidaan asettaa sovittelulautakunta. Valtakunnansovittelija tai työriitaa hoitava sovittelija voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen sovittelulautakunnan asettamisesta.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö. Valtakunnansovittelijan on annettava sovittelulautakunnalle tämän tarvitsemaa apua sovittelutehtävän hoitamisessa.

Monijäseninen sovittelulautakunta voidaan asettaa, kun tavanomaisessa sovittelussa ei ole saavutettu tuloksia ja asian ratkaiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää.