På svenska
Uutinen

Nuorten työhyvinvointia tuetaan parhaiten vahvistamalla heidän voimavarojaan

Työterveyslaitos on julkaissut työpaikoille suositukset nuorten työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tutkimushankkeessa kehitettiin myös ryhmävalmennus nuorille työntekijöille sekä verkkokoulutus esihenkilöille. Valmennus ja verkkokoulutus ovat työkaluja, joiden avulla työpaikoilla voidaan opetella toimimaan suositusten mukaisesti.

Vanhempi työntekijä opastaa nuorempia työntekijöitä työpajalla. Kuva: Mostphotos.

Työterveyslaitoksen (TTL) Onnistuneesti työuralle -hankkeessa selvitettiin, miten työuran alussa olevien nuorten työhyvinvointia ja voimavaroja voidaan vahvistaa.

Keinot nuorten työhyvinvoinnin tukemiseen voidaan tiivistää kolmeen suositukseen:

  1. Vahvista nuoren pystyvyyden tunnetta.
  2. Tue nuoren tunnetta työn hallinnasta.
  3. Kulje uraa aloittavan työntekijän rinnalla.

Pystyvyyden tunne tarkoittaa työntekijän uskoa omiin kykyihinsä. Pystyvyyden tunne kasvaa, kun nuori saa myönteistä palautetta onnistumisistaan ja oppii tunnistamaan vahvuuksiaan. Esihenkilöt ja muu työyhteisö voivat auttaa nuorta tunnistamaan vahvuuksia, joista hän ei välttämättä vielä itsekään ole tietoinen.

Työn hallinnan tunne on työntekijän kokemus siitä, että työt sujuvat ja työtehtävät ovat sopivan vaativia. Työn hallinnan tunnetta voidaan lisätä työpaikalla mitoittamalla työ oikein ja huolehtimalla siitä, että työrooli on selkeä. Uraa aloittavalle työntekijälle on hyvä tarjota tehtäviä, jotka antavat kokemuksen työssä pärjäämisestä.

Nuoren työntekijän rinnalla kulkeminen perustuu läsnäoloon, kannustamiseen ja riittävän tukeen. Työpaikalla voidaan esimerkiksi tarjota nuorille työntekijöille mahdollisuuksia verkostoitua ja työskennellä kokeneempien kanssa. Nuorten valmiuksia toimia vaikeissa työtilanteissa voidaan parantaa harjoittelemalla niissä toimimista etukäteen.

Onnistuneesti työuralle -hankkeessa kehitettiin tutkimuslähtöisiä menetelmiä ja työkaluja, joilla työpaikat voivat tukea nuorten työhyvinvointia.

Nuorten työntekijöiden ryhmävalmennuksessa keskitytään vahvuuksiin

Tutkimushankkeessa kehitettiin voimavaralähtöinen ryhmävalmennus, joka tarjoaa työpaikoille keinoja uraansa aloittavien työntekijöiden tukemiseen. Valmennuksessa keskitytään nuoren työntekijän vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä vahvistetaan hänen kykyään ratkaista ongelmia ja kehittyä.

Valmennusta suositellaan nuorille, jotka ovat olleet työelämässä jo jonkin aikaa ja hallitsevat työhön liittyvät perusasiat.

Tutkimuksen mukaan valmennus paransi nuorten pystyvyyden tunnetta ja työn hallinnan kokemusta sekä kykyä hallita stressiä. Ne kaikki tukevat työhyvinvointia. Lisäksi ryhmävalmennuksiin osallistuneet saivat tukea toisiltaan. He jakoivat esimerkiksi ratkaisukeinojaan vaikeista tilanteista selviytymiseen.

Työntekijävalmennuksen järjestäminen onnistuu työpaikoilla helposti Työterveyslaitoksen kahden ilmaisen oppaan ohjeilla. Toinen opas on tarkoitettu valmennukseen osallistuville nuorille ja toinen valmentajille. Valmennuksen ohjaajina voivat toimia esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittäjät, kouluttajat, osaamisen kehittäjät tai henkilöstöhallinnon edustajat.

Esihenkilöt tarvitsevat osaamista nuorten työntekijöiden ohjaamiseen

Tutkimushankkeessa kehitetty esihenkilökoulutus tarjoaa työpaikoille apuvälineen esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseen. Koulutus parantaa esihenkilöiden valmiuksia ohjata työuran alussa olevia työntekijöitä ja käydä keskusteluja heidän kanssaan esimerkiksi työhön liittyvistä tavoitteista. Koulutuksessa esihenkilöt perehtyvät vahvuusajatteluun ja pääsevät harjoittelemaan muun muassa palautteen antamista.

Tutkimuksen mukaan koulutus paransi esihenkilöiden valmiuksia voimavaralähtöiseen ohjaukseen.

Esihenkilöiden koulutus sopii esihenkilöiden lisäksi myös perehdyttäjille, ja se on helppo toteuttaa työpaikoilla kahden ilmaisen oppaan avulla. Niistä löytyy yksityiskohtaiset ohjeet koulutuksen järjestämiseen. Toinen oppaista on tarkoitettu kouluttajalle ja toinen koulutukseen osallistuvalle esihenkilölle.

Muualla verkossa