På svenska
Uutinen

Johdon haastatteluista ideoita Soteliiderit-hankkeen työhön

KT:n Soteliiderit-hanke tukee sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hankkeen aluksi projektipäällikkö Aija Tuimala kiersi haastattelemassa sote-työnantajia ja selvittämässä heidän tarpeitaan.

KT:n Aija Tuimala ja Iikka Niinimaa ovat Soteliiderit-hankkeen vetäjiä.

– Aloitin huhtikuun lopulla Soteliiderit-projektipäällikkönä ja olen kovin kiitollinen, että saan olla edistämässä hyvää johtamista sote-kentällä, kertoo projektipäällikkö Aija Tuimala innoissaan.

– Tarvetta hankkeelle on selvästi, sillä touko-kesäkuun haastattelukierroksella kuudessa maakunnassa liki 50 haastattelemaani johtajaa toivat esiin useita teemoja, joihin he toivovat kansallista tukea.

Tarve parantaa työvoiman saatavuutta ja sote-alan vetovoimaa korostuivat toiveissa. Sote-johtajat kokivat myös tarpeelliseksi kehittää johtamisen käytäntöjä ja osaamisen johtamista kunta-alalla.

Johdon kokemusten mukaan nuoret haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Itseohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen avulla heidän motivaationsa saadaan myös säilymään paremmin.

Kokonaiskuva sote-organisaatioiden tulevaisuudesta on tällä hetkellä pirstaleinen. Toisissa maakunnissa hallinnon uudistusten valmistelu jatkuu ja toiset vielä odottavat hallituksen virallista linjaa. Sote-työnantajia kuitenkin yhdistävät nämä yhteiset huolet ja pohdinnat tulevaisuudesta, mallista riippumatta.

Sote-työnantajien tapaamisia järjestetään syksyllä

KT ja Soteliiderit-hanke järjestävät syksystä 2019 alkaen sote-työnantajille teemoittain kutsutapaamisia, joissa valmistellaan asioita kansallisiin tilaisuuksiin ja tuleville verkostoille.

KT:n HR-verkoston tapaamisessa 29.10. nämä teemat ovat myös esillä. Verkostotyöskentelyä jatketaan tulevat vuodet tiiviisti kentällä.

– Teemme työtä Iikka Niinimaan kanssa hankkeessa, mutta verkostoidumme tiiviisti niin KT:n, Kuntaliiton kuin Kevankin asiantuntijoiden kanssa, Tuimala kertoo.

– Kutsumme kuntien ja sairaanhoitopiirien ylintä johtoa, HR-johtoa ja sote-johtoa Soteliiderit-teemalla myös valtakunnalliseen seminaariin marraskuussa, kertoo Tuimala. Nyt on aika laittaa omat palvelut kuntoon hallinnon selvittelyjen sijaan, totesi eräs haastateltava johtaja, joten tehdään sitä työtä nyt myös yhdessä!

Soteliiderit-hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Lisätietoa sote-johtajien haastatteluista