På svenska
Uutinen

Hyvinvointialueiden palkanmaksu onnistui ennakoitua paremmin

Hyvinvointialueiden HR-johdon edustajien mukaan palkanmaksut sekä 13.1. että 31.1. onnistuivat huomattavasti odotettua paremmin.

14 hyvinvointialueen HR-johdon edustajat kertoivat KT:n kyselyssä, miten noin 197 000 palkan maksaminen onnistui.

Pääosa palkoista meni kerralla oikein

Sekä tammikuun puolen välin että viimeisen päivän palkanmaksuissa on täydennettävää tai korjattavaa alueellisesti vaihdellen muutamien tai enimmillään muutamien satojen henkilöiden palkoissa. Yleisimmin maksetuista palkoista noin 03 prosentin arvioidaan olleen virheellisiä.

Tarkennettavaa on ollut erityisesti kuun lopun maksettujen määräaikaisissa palvelussuhteissa työskentelevien palkoissa. Manuaalista tarkistamis- ja korjaustyötä on tehty muun muassa poissaolojen, palkankorotusten, kokemuslisien ja muiden lisien sekä verokorttien ja tulorekisterien päivitysten osalta.

Korjauksia on tehty jo ennen tietojen lähettämistä maksuun, ja tärkeintä on ollut varmistaa tietojen oikeellisuus. Vain yksittäisillä alueilla on ilmennyt vaikeuksia tietojärjestelmäuudistuksista johtuen. 

Satunnaisia virheitä korjataan pikaisesti

HR-johto korostaa, että pääosa palkoista on maksettu oikein. Tämä on ollut mahdollista perusteellisen valmistelun ja testauksen sekä ennakkovarautumisen vuoksi. Palkanmaksussa ilmenneitä virheitä korjataan välittömästi.

Palkanmaksun onnistumista valmisteltiin pitkään ja yhteyksien testauksia tehtiin useamman kerran. Varajärjestelmä luotiin tilanteisiin, jolloin palkka ei ollut siirtynyt tilille (kassamaksujärjestelmä). 

Varajärjestelmät ja virheiden korjaaminen ovat työllistäneet hyvinvointialueita mutta myös talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavia yrityksiä.  Resurssien riittävyys on ollut tärkeää turvata. Myös laaja tiedottaminen henkilöstölle jo etukäteen koettiin tärkeäksi.

Virheet on saatu korjattua nopeasti. Viestintä on ollut tärkeässä roolissa: hyvinvointialueet ovat pitäneet kiinni siitä, mitä ne ovat henkilöstölleen luvanneet, eli esille tulleet virheet on korjattu mahdollisimman nopeasti.

HR-johto valmistelee seuraavaksi yhteisiä henkilöstökäytäntöjä

HR-johdon edustajat kokoontuivat 13.1. KT:n kanssa ja pohtivat valmistelun seuraavia vaiheita. Näitä ovat muun muassa palkkojen harmonisointi, palvelussuhdeasioiden yhdenmukaistamis- ja kehittämiskysymykset sekä esimerkiksi se, miten henkilöstön kokemaa muutosta voi vakauttaa. 

14 alueen HR-edustajat vastasivat KT:n palkanmaksukyselyyn. He maksoivat 13.1. yhteensä noin 124 300 palkkaa ja 31.1. yhteensä noin 72 800 palkkaa. Arvio loppukuun tilanteesta tehtiin maksuun lähetetyn palkka-aineiston perusteella. Hyvinvointialueet vastaavat omien tilanteidensa viestinnästä.

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT