På svenska
Uutinen

KT-lehden 2/2023 teemana on julkisen työn arvo

Tuoreessa KT-lehdessä 2/2023 keskitytään julkisen työn arvoon. Lehdessä Pohteen johtaja Ilkka Luoma muistuttaa, että sote-uudistuksen perimmäinen tavoite on palvelujen tasa-arvon lisääminen. Espoon kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg tuo esille, että kirjastot lisäävät demokratiaa. KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen kertoo, että koko hyvinvointivaltiomme perustana on hyvin tehty työ kunta- ja hyvinvointialueilla.

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat esillä Pohteessa

Hyvinvointialueilla tehty muutos kuormittaa henkilöstöä käynnistysvaiheessa. Pohteen johtaja Ilkka Luoma muistuttaa, että muutoksen keskellä on hyvä muistaa, että uudistusurakkaan lähdettiin, jotta kaikki saavat yhdenveroiset palvelut. Vanhoilla rakenteilla tavoitteita ei saavuteta, vaan tarvitaan rohkeita muutoksia. 

Kirjastojen perustehtävä ei ole muuttunut

Kirjastojen perustehtävä on lukutaidon edistäminen. Rinnalle on tullut niin ompelukonetta kuin digitaitojen opastamistakin. Kirjasto osoittaa arvonsa, kun ihmiset tulevat osaksi yhteisöä. 

TE-palvelulaki on nyt ajankohtainen

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden lain työvoimapalvelujen järjestämisestä. Lain perusteella julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Kuntien on syytä ryhtyä muutoksen toimeenpanoon heti, sillä aikataulu on tiukka. Ministeriö vaatii kunnilta suunnitelmia jo lokakuussa.

Julkinen työ on arvokasta

Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn merkitystä ja arvoa on tuotava esille, koska muuten työ esimerkiksi päiväkodeissa, lastensuojelussa tai kouluissa näyttäytyy vain kulueränä. Uusi raportti tuo esille konkreettisia esimerkkejä julkisen työn arvosta.