På svenska
Uutinen

Koulutuskorvauksia haettava tammikuun loppuun mennessä

Työnantaja voi hakea korvausta koulutussuunnitelmaan perustuvasta ammatillista osaamista ylläpitävästä koulutuksesta. Vuodessa koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Kalenteri, Kuva: Pixhill.

Vuotta 2018 koskevat koulutuskorvaushakemukset on jätettävä Työllisyysrahastolle tammikuun loppuun mennessä.

Vuonna 2014 voimaan tulleen lainsäädännön perusteella kunnat ja kuntayhtymät voivat saada taloudellista tukea ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Työllisyysrahaston myöntämää koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuosittain. 

Korvaukseen oikeuttaa koulutussuunnitelmaan perustuva ammatillista osaamista ylläpitävä koulutus, olipa se ulkopuolisen tahon tai työnantajan itsensä järjestämää. (laki koulutuksen korvaamisesta 4 §)

Koulutustietoja kannattaa seurata ja korvauksia hakea

Vuonna 2017 kunnat ja kuntayhtymät saivat koulutuskorvauksia lähes 10 miljoonaa euroa, vaikka 103 kuntaa ja 50 kuntayhtymää jätti koulutuskorvauksen hakematta.

Koulutuskorvausten käytöstä tehdyn selvityksen mukaan hakijat pitävät korvausta hyödyllisenä ja sen hakemista helppona. Lisäksi koulutuskorvausten on katsottu tukevan ammatillisen osaamisen ja työkyvyn parantamista sekä jämäköittävän koulutustietojen ylläpitoa ja koulutussuunnittelua.

Selvityksen mukaan yleisimpiä syitä koulutuskorvauksen hakematta jättämiselle ovat koulutussuunnitelman puuttuminen ja koulutuspäiviä koskevan tiedon keräämisen työläys, jos tietojärjestelmä ei tue tiedon kokoamista.

Koulutustietojen seuranta on myös tärkeä osa osaamisen suunnitelmallista kehittämistä ja johtamista.

Yhteenveto selvityksestä

Muualla verkossa

Koulutuskorvauksen hakemisesta löytyy lisätietoja Työllisyysrahaston nettisivuilta >