Suomeksi
Nyhet

Utbildningsersättning ska sökas inom januari

Arbetsgivaren får söka ersättning för utbildning som upprätthåller yrkeskompetensen och baserar sig på utbildningsplanen. Utbildningsersättning kan fås för högst tre utbildningsdagar per anställd och år.

Kalenteri, Kuva: Pixhill.

Ansökningarna om utbildningsersättning för 2018 ska lämnas till Sysselsättningsfonden före utgången av januari.

Utifrån lagstiftningen från 2014 kan kommunerna och samkommunerna få ekonomiskt stöd för utveckling av de anställdas yrkeskompetens.

Utbildningsersättning som beviljas av Sysselsättningsfonden kan fås för högst tre utbildningsdagar per anställd och år.

Ersättning kan beviljas för utbildning som upprätthåller yrkeskompetensen och baserar sig på utbildningsplanen, oberoende av om det är en extern aktör eller arbetsgivaren själv som ordnar utbildningen (4 § i lagen om ersättning för utbildning).

Följ informationen om utbildning och sök ersättning

År 2017 fick kommunerna och samkommunerna utbildningsersättning på nästan 10 miljoner euro, trots att 103 kommuner och 50 samkommuner lät bli att ansöka om ersättning.

Enligt en utredning om hur utbildningsersättningen används anser de sökande att ersättningen är nyttig och att det är lätt att ansöka om den. Dessutom anses utbildningsersättningen stödja höjandet av yrkeskompetensen och arbetsförmågan samt ge struktur åt upprätthållandet av informationen om utbildning och åt utbildningsplaneringen.

Enligt utredningen är de främsta orsakerna till att man inte ansöker om ersättning att det saknas en utbildningsplan och att det är arbetskrävande att samla in uppgifter om utbildningsdagarna, om inget datasystem stöder insamlingen av uppgifter.

Uppföljningen av informationen om utbildning är också en viktig del av en systematisk kompetensutveckling och ledning.

Sammandrag av utredningen (på finska)

Yhteenveto selvityksestä

Mer på webben

Läs mer om ansökan om utbildningsersättning på Sysselsättningsfondens webbplats >