Uutinen

Työnantajien sosiaaliturvamaksut pienenevät merkittävästi vuonna 2024

Kunta- ja hyvinvointialan työnantajat maksavat vuonna 2024 pienempiä työttömyysvakuutus-, eläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksuja. Työnantajien sosiaaliturvamaksut alenevat jopa yli 1,5 prosenttiyksikköä. 

KT on edustettuna sekä Kevan että Työllisyysrahaston hallituksissa ja on vaikuttanut sieltä käsin aktiivisesti siihen, että työnantajien sosiaaliturvamaksuja pienennetään. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuihin isoja alennuksia 

Työllisyysrahaston hallitus on esittänyt merkittävää alennusta työttömyysvakuutusmaksuihin. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä vahvistanut esitystä.  

Työllisyysrahaston esityksen mukaan työnantajien maksu pienenee kunta-alalla keskimäärin 0.90 ja hyvinvointialalla 0,96 prosenttiyksikköä. Työttömyysmaksun alennuksen taustalla on monia syitä: hyvä työllisyystilanne, palkkasumman kasvu ja rahaston suhdannepuskurin täyttyminen. Rahaston suhdannepuskurin arvioitiin ylittävän laissa määritellyn enimmäismäärän jo kuluvan vuoden aikana. 

Työllisyysrahasto on esittänyt alemmaksi työnantajamaksuksi 0,27 prosenttia palkoista, kun se on ollut 0,52 prosenttia vuonna 2023. Ylempi maksu olisi 1,09 prosenttia, kun maksu on ollut 2,06 prosenttia vuonna 2023. 

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut laskevat 

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kokonaismaksutaso on 27,15 prosenttia jäsenyhteisöjen palkkasummasta vuonna 2024. Kokonaismaksutaso laskee 0,25 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku kohdistuu kuntien ja hyvinvointialueiden maksamaan tasausmaksuun. 

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2024 keskimäärin 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työansiopohjainen eläkemaksu on kaikilla Kevan jäsenyhteisöillä 23,60 prosenttia palkoista vuonna 2024. Työkyvyttömyyseläkemaksu on työnantajakohtainen, ja se on keskimäärin 0,80 prosenttia palkoista.  

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Työantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta (sis. työkyvyttömyyseläkemaksun) jää Kevan jäsenyhteisöillä arviolta keskimäärin 16,84 prosenttia palkoista.  

Palkkaperusteisen maksun ylittävä osa tavoiteltavasta Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kokonaismaksutasosta peritään tasausmaksulla. Tasausmaksua maksavat vain kunnat ja hyvinvointialueet. Sitä eivät siis maksa esimerkiksi osakeyhtiöt. 

Kevan valtuutetut päättivät esittää valtiovarainministeriölle kunnilta ja hyvinvointialueilta perittävän tasausmaksun kokonaismääräksi 632 miljoonaa euroa vuonna 2024. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esityksestä. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,37 prosenttiyksikköä 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu  on 1,16 prosenttia vuonna 2024. Maksu on 0,37 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2023. 

Muualla verkossa

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT