Uutinen

Satakunta kunta-alan esimiestä suoritti esimiesvalmennuksen

Kuntien esimiehille ja keskijohdolle suunnattu EKJ-valmennusohjelma päättyi marraskuun alussa. Kuntaliitto myönsi ohjelmaan osallistuneille kuntajohtamisen sertifikaatin.

Oranssit onnittelukukat kunta-alan esimiehille

Vuosina 2017–2018 järjestetty koulutus oli valmennusohjelman kolmas kausi. Se päättyi 1.11.2018 Kuntatalolla tilaisuuteen, jossa 89 esimiestä sai EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.

Kehittämistöissä keskityttiin osallistavaan johtamiseen

Ohjelmaan osallistui kokonaisuudessaan 106 esimiestä 16:sta eri organisaatiosta.

Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät henkilökohtaisen sertifikaattityön, veivät kehittämistyötä eteenpäin omassa organisaatiossaan ja arvioivat kehittämistyön etenemistä kehittävän arvioinnin tuella.

Osallistuvissa organisaatioissa useita kehittämisteemoja yhdisti organisaatioiden strategisten tavoitteiden toteuttaminen vuorovaikutteisella, läpinäkyvällä ja osallistavalla johtamisella.

Neljäs valmennus alkaa marraskuussa

Neljäs EKJ-ohjelma käynnistyy marraskuun puolessa välissä. Siihen on ilmoittautunut yli 80 esimiestä reilusta kymmenestä organisaatiosta.

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Myös KT oli mukana ohjelman kehittämisessä.