På svenska
Uutinen

Kunta-alan sopimusratkaisu tuo hoitajille satojen eurojen palkankorotukset

Kunta-alalle saatiin kesäkuussa 2022 aikaan kolmivuotinen sopimusratkaisu. Se tuo merkittäviä palkankorotuksia myös Tehyn ja SuPerin jäsenille, vaikka heitä edustavat järjestöt jättäytyivät pois sopimuksesta.

Kunta-alalle saavutettu kolmivuotinen sopimusratkaisu tuo hoitajille merkittäviä palkankorotuksia riippumatta siitä, miten tämänhetkinen palkkariita päättyy. Sairaanhoitajilla kokonaiskuukausiansiot nousevat kolmessa vuodessa vähintään keskimäärin 300 euroa ja lähihoitajilla 262 euroa.

Osalla hoitajista palkat nousevat vielä enemmän, koska hyvinvointialueilla palkkoja harmonisoidaan eli yhdenmukaistetaan. Palkkojen harmonisointi tuo SOTE-sopimuksen piirissä oleville henkilöille keskimäärin noin 300 euroa lisää palkkaa kuukaudessa saajaa kohden, mutta vaihtelu on suurta. SOTE-sopimuksen piiriin kuuluu muitakin sote-alan ammattilaisia kuin hoitajia.

Lisäksi kunta-alan sopimuksessa on ns. perälauta, jolla kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset kytkettiin yksityisen sektorin tiettyjen alojen palkankorotuksiin. Kunta- ja hyvinvointialan työntekijät saavat vuosina 2023 ja 2024 vähintään samat palkankorotukset kuin vertailukohtana toimivien yksityisten alojen työntekijät.

Vaikka palkkaharmonisointia ja perälautatuottoja ei otettaisi lainkaan huomioon, palkat nousevat kolmivuotisen sopimuskauden aikana keskimäärin arviolta 8,74 prosenttia.

Näin hoitajien palkat nousevat lakoista riippumatta:

Kun sairaanhoitajien kokonaisansio oli vuonna 2021 keskimäärin 3 428 euroa kuukaudessa, se on kolmen vuoden kuluttua 3 786 euroa kuukaudessa. Nousua on 300 euroa.

Lähihoitajilla kokonaisansio oli 2 998 euroa, ja kolmen vuoden kuluttua se on 3 260 euroa. Nousua on 262 euroa.

Summat ovat keskimääräisiä kokonaiskuukausiansioita, eli ne sisältävät ylityö- ja vuorolisät.

Perälautakirjaus voi tuoda vielä lisää palkkaa

Jos huomioidaan ns. perälauta eli kunta-alan sopimuksen kytkentä yksityiseen sektoriin, palkat voivat nousta enemmänkin. Esimerkiksi jos yksityisen sektorin verrokkisopimusten palkankorotus olisi 4,2 prosenttia vuonna 2023 ja 3,5 prosenttia vuonna 2024, palkat nousisivat kunta-alalla kolmessa vuodessa 12,9 prosenttia.  

Yksityisen sektorin palkkaratkaisuista ei ole vielä tietoa, joten seuraavat luvut ovat esimerkinomaisia. Esimerkiksi näin palkat voisivat nousta perälaudan ansiosta:  

Sairaanhoitajien kokonaisansio vuonna 2021 oli keskimäärin 3 428 euroa kuukaudessa. Kolmen vuoden kuluttua se olisi esimerkissä 3 870 euroa. Nousua on 442 euroa.

Lähihoitajilla kokonaisansio oli 2 998 euroa. Kolmen vuoden kuluttua se olisi esimerkissä 3 385 euroa. Nousua on 387 euroa.

Nämäkin korotukset maksetaan kaikille kunta- ja hyvinvointialan työntekijöille, myös hoitajille. Lisäksi osa hoitajista saa satojen eurojen ylimääräiset palkankorotukset, koska palkkoja harmonisoidaan hyvinvointialueilla. 

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT