På svenska
Uutinen

JHL ja Jyty tuomittiin hyvityssakkoihin Turun ulosmarssista

Työtuomioistuin on todennut laitottomaksi tukityötaistelun, jonka JHL ja Jyty järjestivät 29. marraskuuta 2021 Turussa. Turun kaupungin työntekijöitä osallistui kolmetuntiseen ulosmarssiin. Tukityötaistelun järjestäneet järjestöt tuomittiin hyvityssakkoihin.

JHL:n ja Jytyn järjestämä ulosmarssi oli tukityötaistelu lakolle, jolla vastustettiin Turun kaupungin omistaman siivous- ja ruokapalvelulta tuottavan Arkea Oy:n suunnitelmia vaihtaa työehtosopimusta. 

KT lähetti järjestöille 26. marraskuuta valvontailmoituksen, jossa edellytettiin järjestöjen valvontavelvollisuutensa perusteella tekevän välittömiä toimia, joilla laiton työtaistelu olisi estetty.

Kun laiton työtaistelu kuitenkin toteutettiin, KT nosti kanteen työtuomioistuimessa ja vaati JAUn, JHL:n ja Jytyn sekä ulosmarssiin osallistuneiden paikallisyhdistysten tuomitsemista hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden laiminlyönnistä tai valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Työtuomioistuin totesi 28. joulukuuta 2022 antamassa ratkaisussaan tukityötaistelun laittomaksi. Tukityötaistelulla tuettiin työtaistelua, jonka työtuomioistuin oli katsonut toukokuussa 2022 antamassa tuomiossaan työehtosopimuslain vastaiseksi.

– Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että lainvastaisen työtaistelun tukemiseksi järjestetty tukityötaistelu on työehtosopimuslain vastainen, kun se toteutetaan silloin, kun työehtosopimus on voimassa, kertoo tapausta hoitanut työmarkkinalakimies Johanna Antikainen.

Järjestöille sakkoja laittomista työtaistelutoimista

Ulosmarssiin osallistuneet Turun kaupungin työntekijät työskentelivät kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa, konsernihallinnossa, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa. Ulosmarssi kesti kolme tuntia.

Järjestöjen maksettavaksi tuomittiin hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta tai valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä seuraavasti:

  • Julkisen alan unioni JAU 4 500 euroa
  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 4 700 euroa
  • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Lounais-Suomi 1 300 euroa
  • JHL:n seitsemälle paikallisyhdistykselle yhteensä 9 000 euroa.

Järjestöjen korvattavaksi tulivat myös KT:n oikeudenkäyntikulut.

Johanna Antikainen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2277
Matkapuhelin:
+358 40 058 0237
Sähköposti:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT