På svenska
Uutinen

Päivitetystä palkkatilastosta löytyvät yli tuhannen ammatin ansiot

KT:n nettisivuille on päivitetty tiedot lähes 1 500 ammattinimikkeen ansioista. Lokakuussa 2022 kunta-alalla ansaittiin keskimäärin 3 540 euroa kuukaudessa.

Tietokoneen ruudulle on avattu tilastoja. Kuva: Mostphotos.

KT:n nettisivuilta löytyvät palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Tilastokeskuksen uusin palkkatilasto on lokakuulta 2022, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 540 euroa kuukaudessa. Palkkatiedot koskevat kokoaikaisia, täyttä palkkaa saaneita ja pääpalvelussuhteessa olleita henkilöitä.

Tilastokeskus kerää joka vuosi tiedot kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön palkoista kunta-alan palkkatilastoon. Tiedot saadaan suoraan työnantajien palkkahallinnon tietojärjestelmistä.

Vuoden 2022 tilastojen keruussa oli teknisiä ongelmia, ja sen vuoksi ne julkaistiin tavanomaista myöhemmin.

Monipuolista tilastotietoa henkilöstölle maksetuista palkoista

KT:n palkkatilastosta voi katsoa lähes 1 500 ammattinimikkeen keskiansiot.  

Tilastosta löytyy tieto sekä ammattinimikkeen tehtäväkohtaisesta palkasta että kokonaisansioista. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää puolestaan kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina. 

Palkkatietoja voi selata aakkosjärjestyksessä tai etsiä hakua käyttäen. Tilastossa näytetään myös naisten osuus eri ammattinimikkeiden työntekijöistä sekä nimikkeellä työskentelevien lukumäärä. 

Lukumäärätiedoissa ovat mukana kaikki palkkaa saaneet pääpalvelussuhteessa työskennelleet henkilöt. Palkkatiedoissa ovat mukana kokoaikaiset, koko kuukaudelta täyttä palkkaa saaneet pääpalvelussuhteiset palkansaajat.

Hyvinvointialueiden palkoista ei löydy vielä tilastotietoja

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa, joten vuoden 2022 tilastot kertovat edelleen kunta-alasta. KT:n nettisivujen palkkatilastossa ei ole sen vuoksi eritelty kuntien ja kuntayhtymien tai hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien nimikkeitä ja palkkatietoja. Tilastosta löytyy kuitenkin tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattinimikkeiden palkoista. Nämä ammattiryhmät siirtyivät hyvinvointialueiden palvelukseen.

Palkkatilasto kertoo tilanteesta lokakuussa 2022, eikä tilastossa ole otettu huomioon tämän jälkeen tehtyjä palkankorotuksia.