På svenska
Uutinen

Kunta-alan työntekijöillä hyvät valmiudet kohdata muutoksia

Kunta-alan työntekijät voivat hyvin työssään, ja heillä on voimavaroja muutosten kohtaamiseen. Tiedot käyvät ilmi julkisen alan työhyvinvointia selvittäneestä tutkimuksesta.

Kunta-alan työntekijät voivat hyvin työssään, ja heillä on voimavaroja muutosten kohtaamiseen. Tiedot käyvät ilmi julkisen alan työhyvinvointia selvittäneestä tutkimuksesta.

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -tutkimuksessa selvitettiin kunta-alan ja evankelisluterilaisen kirkon henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia. Keva ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä tekivät tutkimuksen yhteistyössä, ja siihen haastateltiin 1 500 kunta-alan työntekijää. KT osallistui tutkimuksen suunnitteluun kuntaryhmän jäsenenä.

Kunta-alaa koskevat tulokset on eritelty raportissa.

Eroja ammattialojen ja eri-ikäisten välillä

Eri ammattialoilla työskentelevät ja eri-ikäiset arvioivat työhyvinvointiansa eri tavoin.

Pääsääntöisesti lähes kaikki kunta-alan työntekijät kokevat kuitenkin työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Myös työn ilo ja innostus ovat lisääntyneet. Erityisen suuri merkitys työhyvinvoinnissa on työyhteisöllä: työntekijät luottavat työkavereihinsa ja pitävät työpaikan ilmapiiriä pääsääntöisesti hyvänä.

Toisaalta työssä koetaan yhä useammin henkistä rasitusta ja kiirettä.

Kunta-alalla kehitetään työelämää aktiivisesti

Tutkimustulokset antavat hyvän lähtökohdan työhyvinvoinnin kehittämiselle kuntatyöpaikoilla.

Valta-osa tutkimukseen vastanneista on tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa osallistua ja vaikuttaa työpaikkansa kehittämiseen ja muutoksiin.

Esimerkiksi KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen Kunteko 2020 -ohjelma kannustaa kehittämään kuntatyötä yhdessä.