Suomeksi
Nyhet

Kommunalt anställda har goda färdigheter att möta förändringar

De kommunalt anställda mår bra i sitt arbete och de har resurser för att tackla förändringar. Uppgifterna framgår av en undersökning av arbetshälsan inom den offentliga sektorn.

Undersökningen Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2016 utredde arbetsförhållandena och arbetshälsan hos personalen i kommunsektorn och inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Keva och Kommungruppen vid Arbetarskyddscentralen och omfattade intervjuer av 1 500 kommunalt anställda. KT deltog i planeringen av undersökningen som medlem av Kommungruppen.

De resultat som gäller kommunsektorn har specificerats i rapporten.

Skillnader mellan yrkesområdena och åldersgrupperna

Anställda inom olika yrkesområden och åldersgrupper bedömer sin arbetshälsa på olika sätt.

I regel upplever de flesta arbetstagarna i kommunsektorn ändå sitt arbete som viktigt och betydelsefullt. Också arbetsglädjen och entusiasmen har ökat. Arbetsgemenskapen har speciellt stor betydelse för arbetshälsan: de anställda litar på sina kolleger och anser i regel atmosfären på arbetsplatsen vara god.

Å andra sidan upplever de anställda allt oftare psykisk belastning och brådska i sitt arbete.

Inom kommunsektorn utvecklas arbetslivet aktivt

Forskningsresultaten ger en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan på de kommunala arbetsplatserna.
 
Merparten av deltagarna i undersökningen är nöjda med möjligheterna att delta i och påverka utvecklingen och förändringarna på arbetsplatsen.
 
Till exempel KT:s och kommunsektorns huvudavtalsorganisationers gemensamma program Kunteko 2020 uppmuntrar till att utveckla det kommunala arbetet tillsammans.