Uutinen

Luottamus, vuoropuhelu ja hyvä johtaminen rakentavat maailman parasta työelämää

TYÖ2030-ohjelmassa etsittiin vuosina 2019–2023 keinoja, joilla suomalaisesta työelämästä tehdään maailman parasta. Ohjelma kokosi viisi ratkaisua toimintatapojen uudistamiseen. Luottamuksen, vuoropuhelun ja hyvän johtamisen lisäksi menestyksekkääseen työelämään tarvitaan luovuutta ja yhdessä oppimista.

TYÖ2030-ohjelman päätöswebinaarin paneelissa keskusteltiin työelämän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ohjelmajohtaja Sanna Kulmalan johdolla. Panelisteina Niilo Hakonen, KT; Juha Antila, SAK; Hertta Vuorenmaa, Aalto yliopisto; Lauri Vaisto, Duunitori ja Lotta Leinonen, SYL.

TYÖ2030-ohjelman päätöswebinaarin paneelissa keskusteltiin työelämän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ohjelmajohtaja Sanna Kulmalan johdolla. Panelisteina Niilo Hakonen, KT; Juha Antila, SAK; Hertta Vuorenmaa, Aalto yliopisto; Lauri Vaisto, Duunitori ja Lotta Leinonen, SYL.

TYÖ2030-ohjelmassa tehtiin useita tutkimuksia ja kehitettiin yhdessä työhyvinvointia ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja ja työkaluja eri toimialoilla ja työpaikoilla.

Ohjelmasta vastasivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos, ja se toteutettiin laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen, työelämäasiantuntijoiden ja työpaikkojen kanssa.

KT oli alusta saakka mukana rakentamassa TYÖ2030-ohjelmaa. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt toteuttivat ohjelman rahoituksella kunta-alan työpaikoille suunnatun Kuntatyö2030-ohjelman. Sen tavoitteena oli tukea ja tehdä näkyväksi kuntatyöpaikkojen kehittämistyötä.

TYÖ2030-ohjelman viisi ratkaisua hyvään ja tuottavaan työelämään

TYÖ2030-ohjelmassa syntyneet oivallukset on koottu viideksi työelämän hyvinvointia ja tuottavuutta lisääväksi ratkaisuksi. Kaikkiin ratkaisuihin liittyy toimintaohjeita ja työkaluja, joita työpaikat voivat käyttää oman toimintansa kehittämisessä.

Ratkaisut ovat

  1. luottamuksen vahvistaminen
  2. vuoropuhelun lisääminen
  3. yhdessä oppimisen mahdollistaminen
  4. luovuuden vapauttaminen
  5. johtamisen kehittäminen.

Työelämää ei voi kehittää ilman luottamusta

Johdon ja henkilöstön välinen luottamus on organisaatioille tärkeä kilpailutekijä. Kehittäminen ja uudistaminen eivät onnistu ilman luottamusta, jota rakennetaan käytännön teoilla. Tutkimusten mukaan keskeisiä luottamusta edistäviä tekoja ovat työnantajien suhtautuminen kehittämiseen, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet  sekä ajan järjestäminen yhteisille asioille.

TYÖ2030-ohjelma pyysi luottamusta jo pitkään tutkinutta professori Kirsimarja Blomqvistia kirjoittamaan kirjan luottamuksesta työelämässä. Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta kertoo, mitä luottamus on ja miten se toimii työelämässä.

Ratkaisuja luottamuksen rakentamiseen:

Vuoropuhelu lisää ymmärrystä ja muutoskykyä

Vuoropuhelu lisää ymmärrystä, vahvistaa luottamusta ja parantaa yhteistyötä. Näitä kaikkia tarvitaan työelämän toimintatapojen uudistamisessa. Ilman vuoropuhelua ja yhteistyötä käsityksemme työelämästä on vaarassa kuplaantua. Silloin toisten näkemyksiä on vaikeaa ymmärtää.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetty Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Ne parantavat työmarkkinoiden toimivuutta ja työntekijöiden  työhyvinvointia.

TYÖ2030-ohjelman ratkaisuja vuoropuhelun lisäämiseen:

Työpaikoilla tarvitaan mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen

Työpaikat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä, ja työssäoppiminen on polku jatkuvaan oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä useammin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Jatkuvaa oppimista tarvitaan sekä uudistumiseen että esimerkiksi uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Jokainen toimiala tai työyhteisö voi mahdollistaa vertaisoppimista tarjoamalla työntekijöille verkostoja sekä mahdollisuuksia osallistua.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetyt oppimismateriaalit, kuten Vertaisoppimisen pelikirja, Oppimisverkostojen työkirja, Fast Expert Teams  monialaisten ratkaisutiimien työkirja ja Oppimisen starttipaketti tarjoavat vinkkejä yhdessä oppimiseen.

TYÖ2030-ohjelman ratkaisuja yhdessä oppimiseen:

Luovuus synnyttää innovaatiota

Tutkimusten mukaan organisaatioiden luovuutta jarruttaa yksilöiden kokema epävarmuus.  Avoimuus, turvallisuus ja toimiva vuorovaikutus vapauttavat luovuutta. Luovuus on kriittinen työelämätaito, joka lisää kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Työelämässä syntyy innovaatioita, kun uskallamme ajatella toisin.
.
TYÖ2030-ohjelmassa toteutettiin Luova työelämä 2030 -hanke, josta Suomen Markkinointiliitto MARK ry vastasi. Hankkeessa rakennettiin työkaluja yksilöiden ja organisaatioiden luovuuden mittaamiseen ja kehittämiseen sekä näitä tukevia verkkovalmennuksia.

TYÖ2030-ohjelman ratkaisuja luovuuden vapauttamiseen:

Tukea johtajuuden kehittämiseen

TYÖ2030-ohjelman koordinoimassa johtajuusverkostossa tehtiin tutkimuksia johtajuudesta sekä tarjottiin tilaisuuksia keskustella  johtajuudesta ja sen kehittämisestä.

Ohjelmakaudella tehtiin myös johtajuutta käsitteleviä sisältöjä, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä osana oman organisaation johtamisen kehittämistä. Huomisen johtajuus -starttipaketti on työkalu, joka on helppo ottaa käyttöön ja jonka avulla työyhteisössä voidaan keskustella johtamisesta. Starttipaketti sisältää myös työkaluja oman johtamisen reflektointiin.

TYÖ2030-ohjelman ratkaisuja johtamisen kehittämiseen:

Tekojen torilta ratkaisuja kunta- ja hyvinvointialoille

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisessä Kuntatyö2030-ohjelmassa kerättyjä kehittämistekoja löytyy Tekojen tori -portaalista.

Nettisivujen osana on myös Hyvän työn edellytykset -sivusto, jolle on koottu toimintamalleja ja työkaluja sote-työpaikojen kehittämistyön tueksi. Työkalut on kerätty ajankohtaisista kansallisista hankkeista ja ohjelmista, ja ne on luokiteltu sivustolle teemoittain. Toimintamallit ovat koonneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat.