Julkaisu

Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa

Vuosina 2012–2014 toteutettu Kunta HR 2017 -ohjelma kartoitti henkilöstöjohtamisen tulevaisuutta. Ohjelman julkaisuun on koottu 24 kunnan näkemyksiä siitä, miten henkilöstöjohtamisella voidaan tukea muutosprosessien onnistumista.

Opas on tarkoitettu kuntakonsernien päättäjille, kuntajohdolle, henkilöstöjohdolle ja henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille, henkilöstön edustajille ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kuntatyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä.

Julkaisun on kirjoittanut Kunta HR 2017 -ohjelman vastuullinen projektipäällikkö Jari Salomaa. Julkaisu on tuotettu osana FCG:n Kunta HR 2017-ohjelmaa, jota KT Kuntatyönantajat ja Kuntaliitto ovat tukeneet.

Henkilöstöjohtamiselle vaikutetaan työelämän ja palveluiden laatuun sekä organisaation tuloksellisuuteen

Henkilöstöjohtamisen merkityksestä organisaation menestykselle ja tuloksellisuudelle ei ole enää epäilystäkään. Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat tunnistaneet sen, mikä vaikutus on ihmisten sitoutumisella ja motivaatiolla työhönsä. Mutta sitoutumisen ylläpitäminen, uudistuminen ja voimavarojen kasvattaminen vaatii hyvää henkilöstövoimavarojen johtamista.

Kunta-alan työelämän vahvuuksiin kuuluu työn imu, jota koetaan muita sektoreita enemmän. Suomalaisen työelämän kehittämishaasteeksi julkisella sektorilla on nostettu muutosjohtaminen, joka mahdollistaa sekä palvelun käyttäjien että henkilöstön osallistumisen ja ideoiden käytön.

Henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa siihen, että kuntaalan työelämästä tulee entistä parempaa ja palveluista vaikuttavia.

Opas on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa. 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
31 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-294-5
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-295-2
Julkaistu:
6/2015
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos