Suomeksi
Nyhet

KT-lehti 3/2024 är ute – temat är säkerhet

I den färska tidningen berättar Kirsi Paukku, distriktschef för den grundläggande utbildningen i Vanda, och rektor Kirsi Lahti att vi-andan förbättrar säkerheten. I tidningen kan man också läsa om att välfärdsområdet Siun sote har förnyat säkerhetsutbildningen. 

KT-lehden kuva.

Skolorna gör mycket för säkerheten
 

Skolskjutningen i Viertola chockade hela Finland i april. Kirsi Paukku, distriktschef för den grundläggande utbildningen i Vanda, och Kirsi Lahti, rektor för Vandaskolan Päiväkummun koulu, säger att säkerheten ökar med stärkt gemenskap och inte med till exempel nödknappar.
 

”Säkerheten är lika viktig som läroplanen”, KT-lehti, 3/2024>

 

Välfärdsområdet Siun sote skräddarsyr säkerhetsutbildningen 
 

Välfärdsområdet Siun sote hittade på ett nytt sätt att organisera säkerhetsutbildningen så att den inte drunknar i det dagliga arbetet. Modellen bygger på skräddarsydd utbildning för olika yrkesgrupper enligt en hotbedömning.
 

Tid för säkerhetsutbildning, KT-lehti, 3/2024>


Integrationstjänsterna överförs till kommunerna
 

Om allt går väl kommer det från och med januari att bli enklare än förr att etablera sig i vårt samhälle som nyinflyttad i Finland. Sysselsättnings- och integrationstjänsterna överförs då från staten till kommunerna. Båda reformerna har som mål att föra servicen närmare människorna och få arbetssökande snabbare ut i arbetslivet.
– Integrationstjänsterna stöder invandrades möjligheter att få arbete och etablera sig i Finland, säger Patrik Tötterman, sakkunnig inom sysselsättning och socialpolitik vid KT.
 

”Kommuner, ta på er en aktiv roll”, KT-lehti, 3/2024>


Tydliga villkor för cykelförmånen 
 

Cykelförmånen är en naturaförmån som arbetsgivaren bestämmer om ensidigt. Det är viktigt att fastställa och tydligt informera om förmånsvillkoren på förhand. Cykelförmånen är ett sätt att stödja personalens hälsa och välbefinnande samt miljövänlig mobilitet. Arbetsgivare som planerar att bevilja personalen cykelförmån bör känna till principerna för förmånen. I Skatteförvaltningens statistik ser man att användningen av cykelförmånen ökat mycket efter 2021 när cykelförmånen blev skattefri.
 

Arbetsgivaren beslutar om cykelförmånen, KT-lehti, 3/2024>