Suomeksi
Nyhet

Utvecklingen av arbetssäkerheten kräver nya metoder

Noll olycksfall-forumet premierade arbetsplatser där man har satsat på fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten. Kommunala organisationer och kommunägda bolag premierades också.

Nosturit kohoavat rakennustyömaan ylle. Kuva: Pixhill

Nivåklassificeringar i arbetssäkerhet erhölls av 92 arbetsplatser eller arbetsenheter runt om i Finland. Syftet med nivåklassificeringen är att uppmuntra arbetsplatserna att satsa på långsiktig utveckling av arbetssäkerheten och att lyfta fram positiva exempel.

Vid beviljandet granskas bland annat hur ofta det har förekommit olyckor på arbetsplatsen och hur allvarliga de har varit. Därtill förutsätts arbetsplatserna ha fungerande rutiner för utredning av arbetsolyckor och anmälning av tillbud.

Nya metoder ger resultat

På arbetsplatser som kvalificerat sig för nivåklassificering söker man fortlöpande efter nya sätt att göra arbetet tryggare och hälsosammare. På dessa arbetsplatser fäster man också särskild uppmärksamhet vid säkerhetsinformation. Man satsar bland annat på månadsteman, informationstavlor och nyhetsbrev.

Personalens kunnande förbättras kontinuerligt genom säkerhetsutbildningar. De framgångsrika organisationerna har ordnat utbildningar om bland annat risker i samband med rutinarbete samt hur man gör säkerhetsobservationer.

Säkerhetsarbetet sträcker sig inte bara till den egna personalen utan också till underleverantörsföretagen.

De kommunala organisationerna hade framgång i alla kategorier

De nivåklassificeringar som Noll olycksfall-forumet årligen beviljar baserar sig på kriterier som har tagits fram i samarbete med medlemsarbetsplatserna. Forumets verksamhet samordnas av Arbetshälsoinstitutet.
Klassificeringen har indelats i tre nivåer, varav Världstoppen-klassen är den allra högsta.

Inom alla nivåklassificeringar fanns också kommunala organisationer och kommunägda bolag, enligt följande:

I) Världstoppen

Rauman Satama Oy

II) Närmar sig världstoppen

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun
Kemi stad

III) På väg mot världstoppen

Västmetro-projektet