Suomeksi
Nyhet

Kommunerna är också bra sommararbetsgivare

Sommarjobben börjar snart. För sommararbetare gäller samma arbetsvillkor som för andra anställda. De behöver också bra inskolning i arbetet.

Kesä

Innan arbetet inleds finns det skäl att ingå ett skriftligt arbetsavtal som anger

  • lönen
  • arbetstiden
  • de huvudsakliga arbetsuppgifterna
  • anställningens längd
  • arbetsplatsen
  • vilket kollektivavtal som tillämpas
  • hur semestern bestäms
  • grunden för visstidsanställning
  • eventuell prövotid.

Särskilda bestämmelser om unga arbetstagare

På arbetstagare under 18 år tillämpas särskilda bestämmelser som avser att skydda unga personer.

Man kan anställa en person som fyllt 15 år och som fullgjort sin läroplikt.

Den som fyllt 14 kan utföra lätt arbete under högst hälften av sin ferie, om det inte skadar den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Barn under 16 får inte utföra farligt arbete. Som farligt betraktas arbete där den unga personen själv eller någon annan riskerar att råka ut för ett olycksfall eller förlora sin hälsa på grund av den ungas arbete.

16–17-åringar får utföra sådana arbeten som anges i Social- och hälsovårdsministeriets exempelförteckning över farliga arbeten, om tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits och en anmälan gjorts till arbetarskyddsmyndigheterna. Särskilt skadliga arbeten som överhuvudtaget inte får utföras av personer under 18 år har också slagits fast.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar och vägleder

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar sommar- och säsongsarbetarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Syftet med övervakningen är att stödja längre arbetskarriärer genom att trygga rättvisa anställningsvillkor och en trygg och sund arbetsmiljö också för säsongsarbetare och unga arbetstagare.

Mer på webben

Anvisningar om unga arbetstagare på arbetarskyddsförvaltningens webbplats >