Suomeksi
Nyhet

Ändringar i arbetarskyddslagen 1.10

Ändringarna gäller arbetsrelaterat resande som sker utanför arbetstiden samt nattarbete. Den reviderade arbetarskyddslagen styr arbetsgivarna till att på ett mer förebyggande och systematiskt sätt än tidigare bedöma riskerna och minska de olägenheter som resor och nattarbete kan innebära för arbetstagarnas hälsa.

Lapsi roikkuu kiipeilytelineessä. Kuva: Eeva Anundi.

Bestämmelserna om arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma risker preciseras

I dagens läge ska arbetsgivaren utreda och identifiera olägenheter och risker som arbetet, arbetstider, arbetsstället samt övrig arbetsmiljö och övriga arbetsförhållanden medför. Om riskfaktorerna inte kan elimineras måste arbetsgivaren bedöma deras konsekvenser för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

En ny faktor som ska beaktas och som införts i lagen är arbetsrelaterat resande som sker utanför arbetstiden.

I ändringen som gäller nattarbete är det arbetsgivarens skyldighet att reda ut med vilka åtgärder belastningen i arbetet kan minskas i de situationer där det inte är möjligt att låta en arbetstagare byta arbetsuppgifter eller övergå till dagarbete.

En arbetstagare som utför nattarbete har rätt att av arbetsgivaren erhålla en utredning om de faktorer som gör att byte av arbetsuppgifter eller övergång till dagarbete inte är möjligt.

En utredning måste ges endast då arbetstagaren begär det. Utredningen får ges även muntligt.

Mer på webben