Suomeksi
Nyhet

Den grundläggande utbildningen fortsätter på ett tryggt och kontrollerat sätt

Grundskolorna återupptar närundervisningen under läsårets sista veckor. Undervisnings- och kulturministeriet bereder en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen möjliggör alternering mellan närundervisning och distansundervisning i höst, om epidemiläget kräver det.

Lapsi keinuu ulkona.

Regeringen beslutade i slutet av april att avveckla coronabegränsningarna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. På basis av en epidemiologisk bedömning finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Anvisningar om praktiska arrangemang för närundervisningen

Skolorna har fått anvisningar om hur till exempel undervisning, skolmåltider och skolskjutsar ska genomföras för att risken för coronasmitta ska minimeras. Man har tagit hand om tryggheten i skolorna bland annat genom lokalarrangemang som skapar rymlighet, genom att planera ankomsten till skolan, måltiderna och rasterna i etapper samt genom att sörja för handhygienen. Bedömningen av huruvida den som hör till en riskgrupp kan återvända till skolan görs av en läkare. Den som har förkylningssymptom får inte komma till skolan eller daghemmet.

För att stödja organiseringen av undervisningen i de rådande undantagsförhållandena har KT i samarbete med Kommunförbundet, Bildningsarbetsgivarna, OAJ, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet utarbetat anvisningar om arbetarskydd. 

Läget följs upp med hänsyn till säkerheten

Regeringen har beredskap att avveckla eller ta i bruk nya begränsningsåtgärder, om det förekommer coronasmitta i en enskild skola. I sådana fall tillämpas smittskyddslagen, dvs. skolan kan stängas helt eller delvis, varefter smittan spåras.

En kommun kan inte genom ett eget beslut bestämma att skolorna ska stängas och inte heller besluta att undervisningen ska ordnas endast som distansundervisning. Rätten till grundläggande utbildning är en subjektiv rättighet som enligt grundlagen tillkommer alla på lika villkor.

Läs mer på webben: