På svenska
Uutinen

Perusopetukseen palataan turvallisesti ja hallitusti

Peruskouluissa palataan lähiopetukseen lukuvuoden viimeisiksi viikoiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee väliaikaista muutosta perusopetuslakiin, joka mahdollistaisi vuorottelun lähi- ja etäopetuksen välillä syksyllä, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Lapsi keinuu ulkona.

Hallitus päätti huhtikuun lopulla purkaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen koronarajoitteita. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Ohjeita lähiopetuksen käytännön järjestelyihin

Koulut ovat saaneet ohjeet, miten esimerkiksi opetus, kouluruokailu ja -kuljetukset pitää toteuttaa, jotta koronatartunnan riski voidaan minimoida. Koulujen turvallisuudesta on huolehdittu muun muassa luomalla kouluun väljyyttä tilajärjestelyillä ja porrastamalla kouluun saapumista, ruokailua ja välitunteja, sekä huolehtimalla käsihygieniasta. Riskiryhmien kouluun paluun arvion tekee lääkäri, eikä flunssaoireisena saa tulla kouluun tai päiväkotiin.

Tukeakseen opetuksen järjestämistä poikkeustilanteessa KT on yhteistyössä Kuntaliiton, Sivistystyönantajien, OAJ:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen ja kanssa laatinut työturvallisuutta koskevan toimintaohjeen. 

Tilannetta seurataan turvallisuudesta huolehtien

Hallituksella on valmius purkaa tai ottaa uusia rajoitustoimia käyttöön, jos yksittäisessä koulussa ilmenee koronatartunta. Siinä tapauksessa sovelletaan tartuntalakia, eli koulu voidaan sulkea kokonaan tai osittain, jonka jälkeen tartunnat jäljitetään.

Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.

Verkossa myös: