Suomeksi
Publikation

Arbetskollektivavtal för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) 2022–2025

Den finska avtalsboken utkommer i november–december och levereras till kunderna i december. Den svenska avtalvboken utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 7/2022.

Arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) omfattar cirka 6 300 arbetstagare.

Timlön används i arbetsuppgifter inom underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten samt olika bygg- och installationsarbeten.

 

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-7465-42-4
ISBN (Www):
978-952-7465-43-1
Utgiven:
1/2023
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan