Suomeksi
Publikation

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA) 2022–2025

Den finska avtalsboken utkommer i november–december och levereras till kunderna i december. Den svenska avtalvboken utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 5/2022.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) omfattar cirka 125 000 löntagare.

De största yrkesgrupperna i avtalet är barnskötare inom småbarnspedagogiken, skolgångshandledare, barnskötare, byråsekreterare, anstaltsvårdare, familjedagvårdare, matservicearbetare, städare, lantbruksavbytare, skolgångsbiträden och biblioteksfunktionärer.

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-7465-32-5
ISBN (Pdf):
978-952-7465-33-2
Utgiven:
6/2023
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan